De Gorsen II, Elshout

Het college van Heusden maakt bekend, dat het heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan ‘De Gorsen II, Elshout’ (NL.IMRO.0797.BPDegorsenII-ON01).

Het plangebied ligt op het weiland ten zuiden van het fietspad (ter hoogte van de begraafplaats bij de kerk aan de Kerkstraat 37) en ten zuiden van Jan van Wijckstraat in Elshout (zie bijlage Plangebied). Het bestemmingsplan heeft tot doel om vijftien woningen te realiseren en de begraafplaats van R.K. Parochie Wonderbare Moeder uit te breiden. 

De woningen zijn onderverdeeld in twee typologieën, namelijk tien starterswoningen en vijf nultredenwoningen (seniorenwoningen).

De uitbreiding van de begraafplaats is noodzakelijk omdat deze bijna vol is. De uitbreiding vindt plaats aan de westzijde. Er wordt voldoende afstand gehouden tot de woningen in de nieuwe woonwijk De Gorsen (er ligt nog een weg tussen en een bestaande sloot). Ook tot de woningen ten zuiden van het fietspad wordt voldoende afstand aangehouden. Verder wordt de begraafplaats aan het zicht onttrokken met beplanting.

Het bestemmingsplan wordt waarschijnlijk vastgesteld in het tweede kwartaal van 2023. Voor het ontwerpbestemmingsplan geldt geen m.e.r.-plicht op basis van de uitgevoerde vormvrije m.e.r.-beoordeling.

Inzage

U kunt de stukken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Vlijmen. Een digitale versie van het ontwerpbestemmingsplan is raadpleegbaar via de landelijke website ruimtelijkeplannen.

Zienswijze

Het indienen van een zienswijze is niet meer mogelijk.

Overige informatie

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met John Burgs via telefoonnummer (073) 513 17 89.