De Gorsen Elshout, 1e herziening

Het college van Heusden maakt bekend, dat het heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan ‘De Gorsen Elshout, 1e herziening’ (NL.IMRO.0797.Degorsenph1-ON01).

Het plangebied ligt in Elshout en wordt globaal begrensd door de Mayweg (aan de zuidzijde) en de lintbebouwing van de Kerkstraat (aan de noordzijde) in Elshout. Dit is de nieuwe woonwijk De Gorsen in Elshout. Het plan heeft tot doel het aantal woningen te vergroten van 100 naar 115 woningen binnen hetzelfde plangebied. Door de verdichting komen er vijftien kleinere woningen/appartementen bij in de woonwijk. Dit betreft onder meer tien rug aan rug woningen. In de huidige woningmarkt zijn deze woningen een welkome aanvulling op de al gerealiseerde woningen. De openbare ruimte, met name het parkeren en de waterberging, wordt hier ook op aangepast.

Het bestemmingsplan wordt waarschijnlijk vastgesteld in het tweede kwartaal van 2023. Voor het plan geldt geen m.e.r.-plicht op basis van de uitgevoerde vormvrije m.e.r.-beoordeling.

Inzage

U kunt de stukken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Vlijmen. Een digitale versie van het ontwerpbestemmingsplan is raadpleegbaar via de landelijke website ruimtelijkeplannen.

Zienswijze

Het indienen van een zienswijze is niet meer mogelijk.

Overige informatie

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met John Burgs via telefoonnummer (073) 513 17 89.