Verkoop bedrijfskavel Dillenburg

De gemeente Heusden is voornemens over te gaan tot verkoop van een bedrijfskavel op Dillenburg en houdt hiervoor een openbare selectieprocedure door middel van inschrijving. Het bedrijfskavel bevindt zich op de hoek Lipsstraat/ Prins Hendrikstraat in Drunen en bedraagt 3652 m2. De gemeente heeft hiertoe het uitgiftedocument bedrijfskavel Dillenburg vastgesteld. In het uitgiftedocument zijn geschiktheidseisen, uitsluitingsgronden en selectiecriteria opgenomen en wordt het verloop van de selectieprocedure toegelicht.

Documenten met alle informatie over het uit te geven kavel:

Van 9 januari tot en met 28 januari 2023 konden geïnteresseerden zich inschrijven voor deze kavel. De inschrijvingstermijn van deze kavel is inmiddels verstreken.

Heb je vragen? Stuur een mail naar ondernemers@heusden.nl.