Bedrijventerrein Heesbeen Herziening 2021

Het college van Heusden maakt bekend, dat het heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Heesbeen Herziening 2021’ (NL.IMRO.0797.BPbedrijven10-ON01). Het bestemmingsplan dient ertoe om de bouw van twee bedrijfsgebouwen mogelijk te maken.

Het plangebied ligt in Heesbeen en wordt globaal begrensd door de Industrieweg in het noorden, de Voorstraat in het oosten en de Heesbeenseweg in het westen. Het perceel heeft de kadastrale aanduiding sectie F, nummer 933.

Inzage

U kunt de stukken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Vlijmen. Een digitale versie van het ontwerpbestemmingsplan is raadpleegbaar via de landelijke website ruimtelijkeplannen.

Zienswijze

Het indienen van zienswijzen is niet meer mogelijk.

Overige informatie

Wilt u mondeling reageren, of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Simon Oostdam via telefoonnummer (073) 513 17 89.