Zonnescan

Wil je weten of jouw dak geschikt is voor zonnepanelen? En woon je in de provincie Noord-Brabant? Maak dan gebruik van Zonnescan Brabant. Deze tool is een initiatief van de provincie Noord-Brabant en al ruim 41.000 keer geraadpleegd.

Let op!!
De zonnescan is enkel een technische quick scan! Het kan zijn dat op een bepaalde locatie  aanvullende regelgeving van toepassing is. Wij adviseren daarvoor navraag bij ons te doen.

Ga naar www.zonnescanbrabant.nl en zoek op de digitale kaart jouw adres op. Vervolgens krijg je informatie over de hoeveelheid energie die zonnepanelen op jouw dak kunnen opwekken, de kosten van zonnepanelen en hoeveel geld je kunt besparen op de energierekening. Zonnescan Brabant is dé online tool die de voordelen van zonnepanelen voor de gehele provincie in kaart brengt.

Hoe werkt de Zonnescan?
Met behulp van lasermetingen, die vanuit vliegtuigen zijn gemaakt, kun je via Zonnescan Brabant bepalen welke hellingshoek je dak heeft en hoe of je last hebt van de schaduw van gebouwen en bomen. Zo maakt de Zonnescan een inschatting van het aantal zonnepanelen dat op een dak past en hoeveel elektriciteit deze kunnen opwekken. Inwoners van Brabant krijgen snel een indicatie of zonnepanelen interessant voor hen zijn.

Energieneutraal Brabant
Brabant heeft de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. Om deze ambitie te halen, moet de Brabantse samenleving versnellen. De provincie heeft een uitvoeringsprogramma waarin kansrijke versnellingspaden uitgewerkt zijn. Een van deze paden is meer energieopwekking in de gebouwde omgeving. Met de Zonnescan hoopt de provincie de inwoners van Brabant te motiveren over te stappen op zonne-energie.

www.zonnescanbrabant.nl