Mogelijke locaties van zonnevelden of windturbines gemeente Waalwijk

Grenst jouw woonomgeving of locatie van je onderneming aan onze buurgemeente Waalwijk? Oftewel: woon je in Doeveren, Elshout, Heesbeen of in Drunen-west? Dan is het nieuws van de gemeente Waalwijk over zonnevelden en windturbines relevant voor jou.

Het zoekgebied van de gemeente Waalwijk voor mogelijke locaties van zonnevelden of windturbines ligt tegen onze gemeentegrens. Dit raakt mogelijk dus ook onze inwoners die dichtbij buurgemeente Waalwijk wonen (in Doeveren, Elshout, Heesbeen of Drunen-West.)

> Lees meer hierover op www.waalwijk.nl/duurzame-energie.
> Je kunt je hier online aanmelden voor de nieuwsbrieven van de gemeente Waalwijk over duurzaamheid. 

Nieuwsbericht 9 mei 2022 gemeente Waalwijk
Komend jaar doet gemeente Waalwijk onderzoek naar de mogelijke effecten van zonne- en windenergie, middels een milieueffectrapportage. Ze organiseren vijf themamarken (de eerste op 17 mei) en een wekelijks inloopuur om de buurt en andere belanghebbenden bij de onderzoeken te betrekken. Het overzicht van de bijeenkomsten vind je hier op de website van de gemeente Waalwijk.

Tijdens vijf themamarkten verspreid over het jaar staat steeds één thema centraal. De eerste keer is dat Landschap en Ecologie. Stel je vragen of ga in gesprek met experts, onderzoekers, initiatiefnemers en lokale belangenverenigingen. Je hoeft niet van het begin tot het eind aanwezig te zijn, dus kom gerust binnen op een moment dat voor jou uitkomt. Meld je wel even aan via duurzaam@waalwijk.nl.

Themamarkt 1: Landschap en Ecologie
Wanneer: dinsdag 17 mei van 19.00 tot 21.00 uur
Waar: Sociaal Cultureel Centrum Den Bolder, Schoolstraat 19, Waspik.

> Lees verder in nieuwsbrief gemeente Waalwijk van 25 april 2022

Vorig nieuwsbericht - december 2021 gemeente Waalwijk
De gemeente Waalwijk werkt aan de voorbereidingen voor onderzoek naar de milieueffecten van zonnevelden en windturbines. Deze stukken lagen van 23 december 2021 tot en met 16 februari 2022 ter inzage bij de gemeente Waalwijk. In deze periode was het mogelijk om een zienswijze in te dienen bij de gemeente Waalwijk. Op dinsdagavond 18 januari 2022 om 19.30 uur organiseerde de gemeente Waalwijk een online bijeenkomst voor alle geïnteresseerden.