Ondertekening ambitiestatement duurzame gronduitgifte

Veertien Brabantse gemeenten, drinkwaterbedrijf Brabant Water en vastgoedonderneming a.s.r. hebben hun handtekening gezet onder het ambitiestatement Duurzame Gronduitgifte. Zij volgen daarmee het voorbeeld van de negen initiatiefnemers, die eerder de verklaring opstelden.

Samen zetten zij zich in voor een duurzamer gebruik van hun gronden. Dat moet zorgen voor herstel van de biodiversiteit, een betere bodemgesteldheid en een betere waterkwaliteit in Brabant.

Heusden is een van de gemeenten die het ambitiestatement hebben ondertekend.

Het hele nieuwsbericht lees je op de website van Groen Ontwikkelfonds Brabant: