Laadpalen in Heusden Vesting

18 juni 2021 - Elektrisch rijden is niet meer weg te denken uit het straatbeeld en het aantal elektrische auto’s neemt toe. Dat vraagt om mogelijkheden de auto op te laden. In Heusden Vesting zijn nauwelijks privé oprijlanen of particuliere parkeerplaatsen en is zo’n 90% van de autobezitters aangewezen op publieke parkeervoorzieningen. Dat betekent dat ook laadpalen voor elektrische auto’s vooral in de openbare ruimte gerealiseerd moeten worden. Een aanvraag voor twee publieke laadpalen is al twee jaar geleden ingediend bij de gemeente. Begin dit jaar zijn bewoners en gemeente samengekomen om de aanvraag vlot te trekken en samen te onderzoeken hoe de Vesting kan aansluiten bij de groeiende vraag naar laadpunten voor elektrische auto’s. De laadpaal bij de Oude Herptse Poort is de eerste, concrete stap.

Oude Herptse Poort
Aan de Oude Herptse Poort is donderdag 17 juni een laadpaal geplaatst. Deze heeft twee aansluitingen. De laadpaal staat aan de westzijde van het parkeerpleintje, tussen de twee parkeerplaatsen in.

Burchtplein
Het plan is om de laadpunten op het Burchtplein uit te breiden van twee naar vier. Het verkeersbesluit hiervoor is op 16 juni gepubliceerd in de gemeentelijke informatiepagina Nu & Morgen in het Weekblad Heusden en op www.officielebekendmakingen.nl. De reactietermijn op dit verkeersbesluit loopt tot en met 26 juli a.s. Als er geen reacties op binnenkomen, kan de laadpaal naar verwachting in september geplaatst worden.

Initiatief van de aanvragers
Het initiatief om samen naar de slepende aanvraag te kijken, kwam van de aanvragers zelf. Dat bood de gelegenheid om samen naar de casus te kijken en ervan te leren. We willen hen daar bij deze heel hartelijk voor bedanken!

De initiatiefnemers, Cher ten Have, Wibout de Klijne en Frank van der Velden:
“Het is met elkaar zoeken geweest naar geschikte laadpunten. Enerzijds willen we niemand belasten met een laadpaal voor de deur. En we willen het historisch karakter van de vesting niet onnodig ontsieren met lelijke laadpalen. Door de toename van elektrische auto’s en de laadbehoefte, is de druk op laadpunten in de vesting wel behoorlijk toegenomen. Daarom zijn we blij dat we, na deze lange aanvraagperiode, met elkaar een paar goede oplossingen gevonden hebben!”

Meer informatie
https://heusdenvesting.buurbook.nl