Heusdense scholen ontvangen kinderboek Global Goals

De Rode Bosbes van kindcentrum Wereldwijs uit Drunen heeft op vrijdag 25 september het kinderboek ‘Iedereen heeft een roodroze hart’ ontvangen uit handen van schrijfster Claudia Koole, wethouder Peter van Steen en de jeugdburgemeesters van de gemeente Heusden. In het kinderboek staan de Global Goals: vrede en veiligheid, gendergelijkheid en minder ongelijkheid centraal. Ook kregen de 17 leerlingen van de Rode Bosbes een korte proefles met uitleg over de bedoeling van het boek en de betekenis van de Global Goals. Alle scholen in Heusden ontvangen vóór de herfstvakantie dit kinderboek van de gemeente.

Wethouder Peter van Steen: “Op school leren kinderen over de geschiedenis, de toekomst en de wereld. Vooral op school leer je na te denken hoe we een betere plek van de wereld kunnen maken. De Global Goals helpen daarbij. Vandaar dat we dit kinderboek graag aan de scholen geven. Onze jeugd heeft de toekomst en Teuntje Toekomst helpt om Heel. Heusden. Duurzaam. te maken!”

Nicole Meesters, locatieleidster van Kindcentrum Wereldwijs: “Onze slogan is: ´ga je mee op reis, want Wereldwijs word je buiten!´ De Rode Bosbes verzorgt onderwijs aan leerlingen met verbinding tussen hoofd, hart en ziel. Iedereen kan en mag zichzelf zijn.”

Schrijfster Claudia Koole: “Als kinderen zichzelf mogen en kunnen zijn vanuit hun hart wereldwijd, dan zijn ze in staat om het beste van zichzelf aan de aarde te geven.”

Film van SDG Nederland over Global Goal-dag 

De Global Goals-vlag wappert
In veel Nederlandse gemeenten hangt vandaag op 25 september, exact vijf jaar nadat de Global Goals door de VN zijn aangenomen, de Global Goals-vlag in de top. Over de hele wereld wordt nagedacht hoe we met deze 17 internationale Global Goals een betere plek van de wereld kunnen maken. Zo ook hier in Heusden. Met het hijsen van de vlag bij de gemeentehuizen in Vlijmen en Drunen laten we zien dat ook de gemeente Heusden zich inzet om de Global Goals te realiseren. Naast alle activiteiten in onze gemeente voor Heel. Heusden. Duurzaam zie je de Global Goals ook vertaald worden bij onze taken voor het sociaal domein (zorg, jeugd & werk), handhaving & veiligheid, onderwijs, economische zaken, enzovoort.

Meer informatie
> Over de Global Goals vind je op site van de VNG.
> Heel. Heusden. Duurzaam. 

Heel. Heusden. Duurzaam.
Heusden is een gemeente waar mensen graag wonen, werken en verblijven. Dat willen we ook in de toekomst graag zo houden. Ontwikkelingen zoals de klimaatverandering raken ook onze leefomgeving.  Alleen als wij zuinig zijn op onze leefomgeving kan iedereen er, ook na ons, plezier van hebben. Heel. Heusden. Duurzaam. inspireert ook jou om bewuster te leven. Zo kunnen we samen onze ‘voetafdruk’ verkleinen. Hierdoor dragen we allemaal een steentje bij aan een mooie toekomst in Heusden voor onszelf en de volgende generaties.