Duurzame energie voor iedereen

Hoe zorgen we ervoor dat duurzame energie betaalbaar en bereikbaar wordt voor iedere Heusdenaar? En hoe kan iedereen mee profiteren van lokale projecten waar duurzame energie wordt opgewekt? Om deze vragen te kunnen beantwoorden is onderzoek nodig.

Energiegemeenschap
Om te weten hoe we straks inwoners en ondernemers in Heusden ook optimaal kunnen laten profiteren van duurzame energieprojecten, gaan we kansen en mogelijkheden onderzoeken van een ‘energiegemeenschap’. Dit is een vorm om als samenleving eigenaarschap te nemen in projecten voor duurzame energie. De raad nam hierover een besluit op 1 november 2022.

Raadsbesluit over “Onderzoek financiële instrumenten lokaal eigendom duurzaamheidsprojecten” 1 november 2022

> Lees meer op deze pagina onder het kopje 'Beleid'