Eenzaamheid

Geef jouw mening over eenzaamheid via het inwonerspanel!

De gemeente Heusden onderzoekt eenzaamheid onder inwoners en stelt een plan van aanpak op om eenzaamheid tegen te gaan. Mensen die zich eenzaam voelen ervaren een gemis aan een hechte emotionele band met anderen of ze hebben minder sociale relaties dan ze wensen. Eenzaamheid is een persoonlijke ervaring. De een heeft meer betekenisvolle relaties nodig dan de ander. Eenzaamheid is vaak een verborgen probleem. Het is niet aan mensen te zien of zij zich eenzaam voelen en er wordt weinig over gepraat. Eenzaamheid is niet hetzelfde als alleen zijn. Het valt wel regelmatig samen.

Wat willen we weten?

  • Waar speelt het?
  • Wordt het als een taboe ervaren?
  • Weet men waar je met een hulpvraag terecht kan?
  • Is men op de hoogte van het aanbod?
  • Welke behoefte is er?
  • Kan jij iets betekenen voor eenzame mensen?

Klik hier om de enquête over eenzaamheid in te vullen

De informatie die je deelt gebruiken wij als input voor dit plan van aanpak.

Wat is inwonerspanel?

Met het inwonerspanel willen we een nog beter beeld krijgen van wat er leeft in de Heusdense samenleving. Aan de leden van het inwonerspanel  vragen we aantal keer per jaar hun mening over actuele onderwerpen die voor hen van belang zijn en waar de gemeente zich mee bezig houdt zoals leefbaarheid in de buurt, openbare orde en veiligheid, sport of groenonderhoud. Ook krijgen de panelleden de kans om zelf onderwerpen aan te dragen. Woon je in de gemeente Heusden, ben je 16 jaar of ouder en wil je ook jou stem laten horen? Meld je dan nu aan! Ga naar www.inwonerspanelheusden.nl en vul je gegevens in. Alle onderzoeken worden geheel anoniem verwerkt en na afloop ontvang je telkens een rapportage met de resultaten van het onderzoek.

Uitgelicht