Rotsituatie voor de horeca

25 februari 2021 - Dat de aanhoudende coronacrisis en de coronamaatregelen voor de horeca een rotsituatie is, is een groot understatement. Bij iedere lockdown van het afgelopen jaar werd de horeca hard geraakt door de maatregelen. Behalve dat ze hard worden getroffen, voelen horecaondernemers zich ook niet gehoord. Bij de laatste persconferentie van het kabinet, waarin voorzichtig meer ruimte werd geboden, werd de horeca niet genoemd. Dat doet pijn. 

Samen door de crisis

Als gemeente hebben we tijdens de hele coronacrisis veel contact gehad met de horeca in onze gemeente. Tijdens de lockdowns hebben we ondernemers geholpen waar we dat konden, bijvoorbeeld door te helpen met het krijgen van steun vanuit de diverse steunpakketten van de Rijksoverheid, te communiceren over afhaallocaties in de verschillende kernen en mee te denken over wat er wél mogelijk was. Tijdens de versoepelingen van voorjaar 2020 hebben we samen met de horeca snel geschakeld om extra ruimte te bieden voor ‘coronaproof’ terrassen. 
Nu het kabinet voorzichtig begonnen is met het versoepelen van de maatregelen, kijken we in Heusden samen vooruit hoe we de horeca meer ruimte kunnen gaan bieden. We willen zo snel als mogelijk ondernemers de ruimte bieden om te ondernemen en inwoners om te leven. We kunnen nu al samen nadenken hoe we dit kunnen aanpakken, maar moeten wachten op verdere versoepelingen vanuit het kabinet. 

Het college en de Heusdense afdeling van Koninklijke Horeca Nederland hebben met elkaar gesproken. De actiepunten die hieruit voortkwamen, zijn door het college vastgesteld: 

  • Door de coronamaatregelen mochten de terrassen een deel van het jaar 2020 niet open zijn. Hierdoor hebben horecaondernemers niet het gehele jaar gebruik kunnen maken van het gehuurde terras. Daarom is besloten de helft van de factuur terrashuur 2020 te crediteren. Voor 2021 zal hier op dezelfde manier mee om worden gegaan door terrashuur compensatie voor de gesloten periode. Voor de tijdelijke uitbreiding van de terrasruimte worden geen extra kosten berekend.
  • Er wordt bekeken of er structurele uitbreiding van terrassen mogelijk is, omdat de uitbreiding in 2020 zowel bij horecaondernemers als bij gasten veel positieve reacties heeft opgeleverd. 
  • Er worden in 2021 geen leges geheven voor kleinschalige evenementen (maximaal 500 personen). Dit in het kader van de heropening van de horeca en voornamelijk gericht op de eigen bevolking, die naar verwachting dit jaar de vakantie in de eigen omgeving door zal brengen. Ook vergunningsaanvragen worden in dit kader, mits ze voldoen aan geldende voorwaarden, snel verleend.
  • Er komt een bijdrage vanuit de gemeente voor kleinschalige commerciële horeca initiatieven op lokaal niveau. Te denken valt aan diners voor ouderen of eenzamen, of voor andere doelgroepen die het in deze tijd lastig hebben gehad.
  • Initiatieven/evenementen vanuit ondernemers worden gebundeld in een evenementenkalender, die door de gemeente zal worden gefaciliteerd.
  • Bij opening wordt duidelijk naar klanten gecommuniceerd wat de voorwaarden voor opening zijn. Dit kan via stickers bij de ingang. Een uniforme sticker voor alle horecabedrijven schept duidelijkheid voor bedrijven, bezoekers en handhaving.
  • Horecabedrijven, die door de coronacrisis in moeilijkheden zijn geraakt, kunnen terecht bij het Horecaloket van de gemeente Heusden dat hen verder verwijst naar de betreffende instanties zoals Station88.
  • De gemeente bundelt alle initiatieven vanuit de overheid gericht op ondersteuning van horecaondernemers en communiceert deze duidelijk richting ondernemers. 

Zo snel mogelijk zo veel mogelijk ruimte

Met het water aan of over de lippen snappen we heel goed dat voor veel horecaondernemers wachten eigenlijk geen optie meer is. Bijvoorbeeld via de lijn van de Veiligheidsregio zullen we er bij de regering op aandringen de horeca niet te vergeten en deze hard getroffen sector zo snel mogelijk en zo veel mogelijk ruimte te bieden. 

Vertrouwen

Wij hebben er alle vertrouwen in dat de Heusdense horeca deze ruimte verantwoord kan invullen. Dat vertrouwen is gebaseerd op de manier waarop onze horeca omging met de versoepelingen in het voorjaar van 2020.