Ondernemers, bedrijven en werkenden hebben in ieder geval tot 14 januari te maken met de aangescherpte coronamaatregelen. Die beperken de ruimte om te ondernemen. Om hen in deze periode te helpen verlengt het kabinet het economisch steunpakket. Hiervoor trekt het kabinet 4,4 miljard euro uit. Klik op onderstaande link om naar de financiƫle regelingen van de Rijksoverheid te gaan.

> Website Rijksoverheid coronavirus: Financiƫle regelingen

Veel ondernemingen en organisaties moeten van de Rijksoverheid controleren op het Corona Toegangsbewijs (CTB). Dit heeft impact op ondernemers en vrijwilligers van verenigingen en stichtingen. Zij maken extra kosten om deze controle op het CTB uit te kunnen voeren. Daarom heeft het college een herziene subsidieregeling vastgesteld om tegemoet te komen in de gemaakte personeelskosten. Klik hieronder voor meer informatie en het aanvraagformulier.

> Klik hier om naar de herziene subsidieregeling te gaan

Bij iedere lockdown werd de horeca hard geraakt door de coronamaatregelen. Ook in Heusden hebben de lokale horecaondernemers het zwaar te verduren. In Heusden kijken we samen met ondernemers vooruit hoe we de horeca meer ruimte kunnen bieden om te ondernemen en inwoners om te leven. Daarom heeft het college besloten een subsidieregeling in het leven te roepen voor kleinschalige horeca-activiteiten op lokaal niveau. Klik hieronder voor meer informatie en het aanvraagformulier.

> Klik hier om naar subsidieregeling voor horecaondernemers te gaan

Het college van Heusden heeft op 9 februari 2021 besloten om lokale noodhulp te bieden aan ondernemers die geen beroep kunnen doen op de diverse corona-steunmaatregelen. Zij kunnen aanspraak maken op een overbruggingskrediet van maximaal  1.000 euro. Terugbetaling van het krediet is renteloos en moet binnen een termijn van maximaal 2 jaar plaatsvinden. Klik hieronder voor meer informatie en het aanvraagformulier.

> Klik hier om naar subsidieregeling en het aanvraagformulier voor ondernemers te gaan

Het college heeft besloten om maatschappelijke organisaties en verenigingen die een activiteit of project organiseren, te ondersteunen met een tijdelijke subsidieregeling. De activiteit of het project moet gericht zijn op het thema sociaal of mentaal welzijn, onderwijs, sport, kunst of cultuur. De regeling is in het leven geroepen om de (langdurig) negatieve gevolgen van de coronamaatregelen op onze inwoners omlaag te brengen. Klik hieronder voor meer informatie en het aanvraagformulier.

> Klik hier om naar subsidieregeling en het aanvraagformulier te gaan