Versoepeling mogelijk maken voor Heusdense horeca

7 mei 2020 - De gemeente wil de versoepeling voor de horeca per 1 juni mogelijk maken. We hebben hiervoor een aantal uitgangspunten opgesteld om regie te houden en overlast voor de omgeving te beperken. We vertrouwen in de goede intenties van horecaondernemers en gaan daarom voor zo min mogelijk procedures. Wij vragen horecaondernemers, bij voorkeur gezamenlijk, plannen te maken, die wij zullen toetsen aan de algemene richtlijnen van de Rijksoverheid en onze uitgangspunten. Inzet van de openbare ruimte kan daarbij zeker een mogelijkheid zijn, waar we in gesprek met ondernemers dan ook graag naar kijken.

Uitgangspunten

 • Tijdelijke uitbreiding van bestaande terrassen in de directe nabijheid van het horecabedrijf is mogelijk, mits dit gemeld wordt bij de gemeente. Deze meldingsplicht voorkomt vergunningprocedures en leges, terwijl de gemeente toch regie en zicht houdt op de initiatieven.
 • De uitbreiding gaat het om het vergroten van de oppervlakte, zodat het bestaande aantal zitplaatsen gecombineerd kan worden met de anderhalve-meter-eis
 • Voor deze tijdelijke uitbreiding gelden veel uitgangspunten uit het bestaande horecabeleid:
  • Doorstromingsmogelijkheden voor voetgangers en rolstoelgebruikers
  • Ongehinderde doorgang voor hulpdiensten en vrije toegankelijkheid van brandkranen en nooduitgangen
  • de uitbreiding van het terras is direct gerelateerd aan het betreffende horecapand
 • Tijdelijke terrasuitbreidingen mogen niet ten koste gaan van
  • Weekmarkten: we vragen horecaondernemers hierover afspraken met de weekmarkten te maken.
  • Evenementen: wanneer uitgebreide terrassen een terrein voor een evenement overlappen, krijgt het evenement voorrang.
 • Wanneer dat noodzakelijk is, kan een tap/buitenbar geplaatst worden voor gebruik door de bezoekers op het terras.
 • Sluitingstijden voor de terrassen veranderen niet: 23.00 uur doordeweeks en in juli en augustus 0.00 uur. In het weekend 1.00 uur.
 • Inzet van de openbare ruimte is mogelijk in overleg met de gemeente. Voor ingezette openbare ruimte berekent de gemeente geen huur.

Ondernemers kunnen schriftelijk of hier hun melding doen. We vragen hen het volgende mee te sturen:

 • Naam, adres, postcode, telefoonnummer horeca-inrichting
 • Locatie tijdelijk uitbreiding terras inclusief tekening met afmetingen
 • Inrichting van het terras

De gemeente toetst dan de melding en reageert zo snel als mogelijk. 

Voor iedereen geldt

Als iedereen zijn best doet om zich te houden aan de maatregelen is de kans groot dat we zo snel mogelijk verdere versoepeling van de maatregelen krijgen. Houden we ons er met zijn allen niet goed genoeg aan, dan is de kans groot dat we weer terugkeren naar strengere maatregelen en dat zou funest zijn voor bijvoorbeeld veel ondernemers, voor ouderen, voor jongeren, voor ons allemaal.

Daarom blijft voor iedereen gelden:

 • Vermijd drukte
 • Werk zoveel mogelijk thuis
 • Zorg dat u altijd 1,5 meter afstand kunt houden tot mensen die niet tot uw huishouden behoren
 • Het openbaar vervoer is alleen voor noodzakelijke reizen

Uitgelicht