Noodopvang voor kinderen van ouders met vitale sectoren

 


Update 18 mei - Scholen, kinderopvanglocaties en de gemeente Heusden hebben de handen ineen geslagen om noodopvang te regelen voor kinderen (0-12 jaar) van ouders in de vitale sectoren. Ook nu de basisscholen en kinderopvang vanaf 11 mei (gedeeltelijk) weer open zijn, loopt de noodopvang door. Wel zijn er hierdoor wijzigingen in hoe de noodopvang georganiseerd is. 

Uitgangspunten

 
•    De opvang is alléén bedoeld voor ouders met een vitaal beroep. Een overzicht van vitale beroepen vindt u op de website van de overheid.
•    Als kinderen hoesten, niezen, verkouden zijn, keelpijn hebben of koorts e.d. of een gezinslid is ziek, dan mogen ze niet worden opgevangen in de noodopvang. Meer informatie hierover vindt u hier.
•    De opvang voldoet aan de kwaliteitseisen uit de Wet Kinderopvang en andere regelgeving die van toepassing is.
•    De opvang is beschikbaar tussen 07.30 – 18.30 uur. 


Noodopvang 0-4 jaar vanaf 18 mei


Tot nog toe heeft Mikz de noodopvang voor alle kinderen uit deze groep verzorgd ongeacht waar zij voorheen opvang hadden. Nu alle opvang weer hervat kan worden, zal ook de noodopvang anders georganiseerd gaan worden. Alle ouders/opvoeders die gebruik hebben gemaakt van deze opvang hebben een brief ontvangen over de week van 18 tot en met 22 mei en de veranderingen vanaf 25 mei. Hieronder een overzicht van de wijzigingen: 


Opvang zoveel mogelijk op eigen locatie
Wilt u vanaf 25 mei gebruik maken van noodopvang en heeft u een contract met een kinderopvangorganisatie of gastouderbureau, dan vragen wij u eerst hiermee contact op te nemen voor noodopvang. Nu in principe alle opvangvormen weer open zijn moet u zich dus ook voor de opvang vanwege een vitaal beroep melden bij uw eigen locatie/ opvangorganisatie. 

Ik heb eerder geen kinderopvang/gastouder gehad of de kinderopvang/gastouder heeft geen plek 
Binnen de richtlijnen van het RIVM is langzamerhand ook weer opvang door uw netwerk mogelijk. Vermijd hierbij wel opvang door kwetsbare personen. Heeft u geen opvangmogelijkheden binnen uw netwerk, heeft u geen contract bij een kinderopvangorganisatie of is daar geen ruimte voor noodopvang, neemt u dan contact op met:
Ons Kindbureau
(Kindcentrum de Vlechter)    073-8511158
Stichting Peuterspeelzalen Heusden
(Opvang dagdeel op diverse locaties)     073-5113895

Ik heb met alle organisaties contact opgenomen, maar er is nog steeds geen plek? 
Is ook daar geen mogelijkheid voor opvang voor uw kind(eren), neemt u dan contact op met de gemeente. Wij denken dan zo goed mogelijk mee over een oplossing.
Let op: In verband met Hemelvaart is de gemeente donderdag 21 mei en 22 mei gesloten!


Noodopvang 4-12 jaar


De noodopvang voor 4-12 jaar wordt georganiseerd door school in samenwerking met andere organisaties. Hieronder de informatie voor alle basisscholen in Heusden. 

Scalascholen
Noodopvang voor ouders in vitale beroepen wordt vanaf 11 mei gecoördineerd door school. Alle ouders zijn via de school geïnformeerd over hoe ze zich kunnen aanmelden voor de noodopvang voor, tijdens en na schooltijd. De noodopvang van Scala is georganiseerd op twee locaties: Het Pieck in Drunen en Maravilla in Vlijmen. 

Basisschool de Vlechter en basisschool de Leilinde
Bij basisschool De Vlechter is de noodopvang tijdens schooltijd geregeld binnen school, kinderen gaan dan gewoon extra naar school. Voor en na schooltijd is dit geregeld met Ons Kindbureau. Basisschool de Leilinde is een school voor speciaal basisonderwijs. Zij zijn sinds 11 mei weer helemaal open. Hierdoor is extra noodopvang niet meer nodig. 

Basisscholen buiten de gemeente
Elke school is eerste aanspreekpunt voor de noodopvang. Indien uw kind naar een school gaat buiten de gemeente Heusden dan kunt u op deze school informeren naar hoe dit georganiseerd is. Indien uw kind naar speciaal (basis)onderwijs gaat dan is er vaak op alle school dagen onderwijs en is hierdoor extra noodopvang niet nodig.


Contactpersoon gemeente
Mocht u nog vragen hebben aan de gemeente over de noodopvang, dan kunt u contact opnemen met Digna van den Broek of Rutger Mulders via info@heusden.nl of telefoonnummer 9073) 513 17 89. 


 

Uitgelicht