Coronavirus en ondernemers

Noodpakket voor banen en economieHet Coronavirus heeft Nederland danig in zijn grip. Zowel de verspreiding van het virus als de maatregelen tegen het virus hebben grote gevolgen voor ondernemers. In onderstaande tekst treft u informatie en verwijzingen naar plekken waar u terecht kunt met (hulp)vragen.

Noodloket voor ondernemers

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft 27 maart de eerder aangekondigde regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) geopend. Deze kabinetsmaatregel, eerder bekend gemaakt als Noodloket, is voor ondernemers die rechtstreeks getroffen worden door de maatregelen het kabinet in de coronacrisis. Bedrijven ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro om met name hun vaste lasten te kunnen betalen. Aanvragen kunnen door ondernemers worden ingediend via rvo.nl/tegemoetkomingcorona van vrijdag 27 maart 2020 tot en met vrijdag 26 juni 2020. Lees meer...

De Q&A's over het noodloket zijn terug te vinden op rijksoverheid.nl/coronavirus.

Uitbreiding TOGS-regeling: ook ondernemers in de non-food kunnen aanvragen doen

28 maart 2020 - Extra groepen ondernemers in de non-food-sector zoals winkeliers kunnen vanaf maandag 30 maart 2020 ook gebruikmaken van de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS). Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft vandaag de uitbreiding bekend gemaakt van de regeling, die eerder bekend was als het Noodloket. De TOGS is specifiek bedoeld voor bedrijven die rechtstreeks worden getroffen door kabinetsmaatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Lees verder...

Baanbrekers

Ondernemers (ook zzp’ers) die wonen in de gemeenten Heusden, Loon op Zand of Waalwijk én die door de coranacrisis in nood zijn gekomen of dreigen te komen, kunnen aankloppen bij Baanbrekers. 

Dat kan op twee manieren:

Aanvraagportaal
Beide manieren leiden direct naar een aanvraagportaal voor de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo). Hier kan ook een online check worden gedaan om te kijken of je als ondernemer in aanmerking komt. Via het portaal kan overigens ook de normale Bbz en IOAZ worden aangevraagd. Na het indienen van een aanvraag neemt Baanbrekers contact op met de ondernemer. Hij of zij hoeft dus niet zelf te bellen of te mailen. In verband met de drukte kan dit echter helaas wat meer tijd in beslag nemen. Meer informatie over Tozo is te vinden op www.baanbrekers.org/tozo.

Meer informatie

Aanvullende maatregelen horeca, sport- en fitnessclubs

Sinds zondag 15 maart 18.00 uur moeten alle eet- en drinkgelegenheden dicht zijn tot en met maandag 6 april. Hetzelfde geldt voor sport- en fitnessclubs. Bezorgen en afhalen blijft mogelijk. Maar vermijd drukte, zorg dat uw klanten en medewerkers niet te dicht op elkaar staan en laat klanten hun consumptie mee naar huis nemen (niet ter plaatse opeten).

Algemeen

Uitgelicht