Bijeen Heusden: fysiek op afstand, sociaal nabij

Wethouder Peter van Steen op pad met ZorgSaam25 maart 2020 - Sinds de aangescherpte maatregelen rondom het coronavirus zijn de buurthuizen (de Mand, de Korf, de Schakel en de Stulp) en Met Elkaar-locaties binnen de gemeente Heusden gesloten. BIJEEN gaat hierdoor anders werken: er is deze dagen een enorme piek in het contact per telefoon, online en met kaartenacties. Ook het aanbod vrijwilligerswerk zit in de lift. Zo is er veel vraag (én aanbod) naar boodschappenmaatjes, een initiatief waaraan wethouder Van Steen maandag 23 maart ondersteuning bood. Van Steen: “Dit soort initiatieven geeft energie!”

Anders werken: presentie op afstand

De sociaal werkers van BIJEEN ontwikkelden afgelopen week nieuwe of gewijzigde diensten, waarbij de nadruk ligt op 'presentie op afstand'. Nabij zijn, maar dan telefonisch of digitaal. Zo voorkomen we dreigend isolement van ouderen en kwetsbare personen. We verlenen telefonisch hulp, waar mogelijk via beeldbellen. Medewerkers of vrijwilligers van BIJEEN bellen mensen waarvan de activiteiten niet doorgaan zelf op. Voor een praatje, advies of een oplossing voor hun hulpvraag. Ook de hulpverlening is volledig gekanteld naar telefonisch en online. BIJEEN werkt ook nauw samen met verschillende Heusdense partners binnen Heusden Helpt. Samen zijn we fysiek op afstand, maar sociaal nabij.

Wethouder Van Steen ondersteunt bij vrijwillige boodschappendienst                                         

ZorgSaam, vrijwilligersondersteuning van BIJEEN, verzorgt samen met vrijwilligers diensten als boodschappenmaatje. Inwoners  van de gemeente Heusden die momenteel de deur niet uit kunnen voor boodschappen kunnen een beroep doen op een boodschappenmaatje. Deze vrijwilliger koopt de benodigde boodschappen en zet ze voor de deur van de hulpvrager. Van Steen: “Mooi om te zien hoeveel bereidwilligheid er is in deze tijden. Veel mensen willen elkaar helpen. Ondanks deze onzekere en rare tijd gebeuren er mooie dingen, dat geeft energie. De reden is verschrikkelijk, maar de hoop is zeker dat dit Nederland wat dichter bij elkaar brengt.”

Jongeren op straat

De jongerenwerkers van BIJEEN gaan nog wel de straat op. Veel jongeren kennen de gezondheidsrisico’s niet. De jongerenwerkers knopen contact aan, wijzen jongeren op de risico’s en de richtlijn van anderhalve meter afstand houden. Ook binnen het jongerenwerk vinden steeds meer activiteiten online plaats. Via Instagram, WhatsApp of in gamechats houden werkers vinger aan de pols bij jongeren. De jongerenwerkers brengen jongeren digitaal in contact met ouderen en kwetsbare inwoners voor een praatje.

Zorgen om leefbaarheid en mantelzorgers

Als mensen lang binnen zitten, kunnen spanningen in huis of tussen buren oplopen. BIJEEN geeft tips om de stress hanteerbaar te houden. Buurtbemiddeling is alert, en kan waar nodig ingezet worden, al krijgt dat nu een digitale vorm. Ook de ongerustheid over de belastbaarheid van mantelzorgers neemt toe. Thuiszorg kan steeds minder doen, dagbesteding valt weg. Met alle mantelzorgers is contact ge-legd of er behoefte is aan (extra) hulp.

Aanmeldpunt BIJEEN

Mensen die tegen problemen aanlopen of een vraag hebben, kunnen het Aanmeldpunt van BIJEEN bereiken via 073 78 201 78 (9.00 – 13.00 uur), 073 511 83 50 (13.00 – 17.00 uur) of info@bijeenheusden.nl. Op de Facebookpagina (BijeenHeusden) zijn tips en andere nuttige informatie te vinden.

Over BIJEEN Heusden

BIJEEN is het netwerk van partijen dat in de gemeente Heusden actief is op het terrein van zorg, jeugd, werk en welzijn. Samen zorgen zij ervoor dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt, die nodig is. Het netwerk van Bijeen bestaat onder meer uit gemeente Heusden, ContourdeTwern, MEE Plus Brabant Noord, Farent sociaal werk (voorheen Juvans), GGD Hart voor Brabant, Baanbrekers, Stichting de Schroef, de wijkverpleegkundigen van Schakelring en Thebe en de ervaringsdeskundigen van RIBW. Ook Woonveste, Kredietbank Nederland en de politie werken nauw samen met BIJEEN.

Uitgelicht