Coronavirus (COVID-19)

Vragen over het coronavirus?

Kijk voor alle actuele informatie over het coronavirus op de website van de Rijksoverheid. Klik hieronder om de pagina te openen.

> Ga naar de website van de Rijksoverheid

> Ga naar de website van RIVM

Bellen kan ook via het publieksinformatienummer 0800-1351 (tussen 08:00 en 20:00 uur). Vanuit het buitenland is het nummer te bereiken door te bellen naar +31 20 205 1351.

11 juli 2022 - Impact van corona: ouders bezorgd over toekomst kind

Uit onderzoek van de GGD Hart voor Brabant onder ouders met kinderen van 0-11 jaar blijkt de impact van de coronacrisis. Ruim een derde van de ouders (36%) maakt zich zorgen over de toekomst van hun kind. Ook ervaarden ouders veel stress bij de opvoeding. Bij problemen met hun kinderen vragen ouders minder vaak hulp aan familie en vrienden. Dit blijkt uit de Kindmonitor die werd uitgevraagd in het najaar van 2021. In het werkgebied van de GGD Hart voor Brabant deden 11.450 ouders mee. 

Zorgen om leerprestaties en beeldschermtijd kind
Bijna de helft van de ouders ervaarden zowel positieve als negatieve effecten van de coronacrisis. Veel ouders (27%) benoemen de toegenomen beeldschermtijd van hun kind als een negatief effect. Als positief effect noemen ouders (24%) een betere balans tussen werk en privé. Opvallende trends die waarschijnlijk het effect zijn van de coronacrisis zijn: meer opvoedstress bij ouders, een hoger ziekteverzuim onder kinderen, meer huisartsbezoek door kinderen en minder controles bij de tandarts. Ook zijn er minder kinderen met een zwemdiploma. Voor de toekomst maken ouders zich vooral zorgen om de leerprestaties en de beeldschermtijd van hun kind. 

Meer vraag naar professionele hulp
Uit de monitor blijkt dat er (net als in 2017) bij 11% van de kinderen aanwijzingen zijn voor psychosociale problematiek. Ook is bij een deel van de kinderen (11%) de weerbaarheid laag. Ondanks een licht dalende trend in ervaren opvoedproblemen bij ouders, geeft een op de drie ouders aan bovengemiddeld veel stress bij het opvoeden te ervaren. Steeds minder ouders vragen voor opvoedingsproblemen hulp aan familie, vrienden of kennissen (23% in 2013, 19% in 2017 en 13% in 2021). Het percentage ouders dat bij problemen met hun kind professionele hulp gebruikt is juist toegenomen van 36% in 2013 tot 49% in 2021. Deze ontwikkeling lijkt in strijd met gemeentelijk beleid en de focus op eigen kracht en inzet van het informele netwerk

Positieve ontwikkelingen in de leefstijl van kinderen
In de leefstijl van kinderen zien we een paar positieve ontwikkelingen: kinderen eten meer fruit, drinken minder suikerhoudende drankjes, drinken meer water en spelen vaker buiten. Deze ontwikkelingen zijn onder andere belangrijk voor een gezond gewicht van kinderen. We zien ook aandachtspunten: steeds meer ouders missen veilige oversteekplaatsen en veilige fietsmogelijkheden en iets minder dan de helft van de kinderen in de leeftijd 4-11 jaar (46%) beweegt dagelijks minimaal 1 uur. Toch vindt 80% van de ouders dat hun kind voldoende beweegt.

En nu?
De resultaten van dit onderzoek benadrukken het belang van gezondheidsbevordering bij kinderen en het ondersteunen van ouders hierbij. Onder andere de cijfers rondom ouderlijke stress bij opvoeden, toegenomen gebruik van professionele hulp, en overmatig beeldschermgebruik zijn belangrijke punten om in het oog te houden. Gemeenten kunnen inzetten op programma’s zoals Kansrijke Start, Kind naar Gezonder Gewicht, Gezonde Kinderopvang en Gezonde School, JOGG en de Rookvrije Generatie om samen met hun ketenpartners te werken aan een samenhangend beleid voor een gezonde generatie.

De regionale en gemeentelijke cijfers van de GGD regio GGD Hart voor Brabant zijn te vinden via de database van de Brabantscan (www.brabantscan.nl).

15 februari 2022 - Het aantal coronabesmettingen is hoog, veel mensen zitten thuis in isolatie of quarantaine. Ondanks de hoge besmettingscijfers, blijft het aantal ziekenhuisopnames stabiel. We zijn beter tegen het virus bestand, door vaccinaties en boosterprikken en de opgebouwde immuniteit. Dus Nederland gaat weer open. Alleen niet in 1 keer. Maar in 3 stappen. Het zijn wel grote stappen en we zetten ze snel achter elkaar.

> Lees hier het hele nieuwsbericht van Rijksoverheid

 

25 januari 2022

De meeste locaties in ons land gaan woensdag 26 januari weer open onder voorwaarden. Naast winkels, het onderwijs, sportclubs, beoefening van kunst en cultuur en contactberoepen zoals kappers, openen vanaf morgen dus ook de horeca, bioscopen, theaters, musea, concertzalen, dierentuinen en pretparken hun deuren. Daarnaast mogen sportwedstrijden buiten eigen clubverband weer en is publiek bij alle sportwedstrijden welkom. Er geldt ook een versoepeling van het quarantaineadvies voor kinderen tot 18 jaar.

> Klik hier om naar het nieuwsbericht van Rijksoverheid te gaan

14 januari 2022

Voor sport, beoefening van kunst en cultuur, contactberoepen, detailhandel en onderwijs in Nederland is vanaf zaterdag 15 januari 2022 weer meer mogelijk. Het kabinet heeft besloten dat winkels, sportclubs, muziekscholen en contactberoepen zoals kappers weer open kunnen. Er geldt ook een aanscherping voor het dragen van een mondkapje. Het snel toenemende en hoge aantal besmettingen met de omikronvariant maakt het noodzakelijk om de sluiting van andere locaties voort te zetten. Op dinsdag 25 januari besluit het kabinet opnieuw of er meer kan.

> Klik hier om het hele nieuwsbericht van Rijksoverheid te lezen

Wil je je laten vaccineren tegen corona, maar heb je nog geen afspraak gemaakt? Dan kun je zonder afspraak terecht voor een coronaprik op de vaccinatielocaties van GGD Hart voor Brabant.

Kijk hier voor meer informatie over de locaties waar je je zonder afspraak kunt laten vaccineren.

3 januari 2022

Op 10 januari 2022 gaan de basisscholen, middelbare scholen en scholen voor speciaal (voortgezet) onderwijs weer open. Dat geldt ook voor de buitenschoolse opvang. Ook wordt sporten voor jeugd tot en met 17 jaar tot 20.00 uur buiten weer mogelijk vanaf 11 januari. Op het mbo, hogescholen en universiteiten wordt online onderwijs gegeven. 
> Ga naar de website van de Rijksoverheid

18 december 2021

Het is de afgelopen week duidelijk geworden dat omikron zich ook in Nederland zeer snel verspreidt. Het OMT verwacht dat deze variant eind december al dominant zal zijn in Nederland. Dit is eerder dan verwacht. De snelle opmars leidt nog dit jaar tot een stijging van het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen en op de IC’s. Hiermee wordt een overbelasting van de zorg in januari steeds reëler. We willen allemaal in het ziekenhuis en bij de huisarts terecht kunnen als dat nodig is. De verspreiding van de omikronvariant moet op korte termijn worden vertraagd om de zorg voor iedereen toegankelijk te houden. Daarom heeft het kabinet besloten dat Nederland vanaf zondag 19 december tot en met in ieder geval vrijdag 14 januari 2022 in lockdown gaat.

> Ga naar de website van Rijksoverheid
> Ga naar de website van RIVM

14 december 2021 - Het aantal coronabesmettingen is nog steeds heel hoog en er liggen nog steeds veel coronapatiënten in het ziekenhuis. Wel lijkt het er voorzichtig op dat we over deze piek van de deltavariant heen zijn. De effecten van de maatregelen en onze gezamenlijke inzet zijn dus zichtbaar. Maar zolang de ziekenhuizen vol liggen en reguliere behandelingen en operaties worden uitgesteld, moeten we het virus verder blijven terugdringen. Daarnaast is er reden tot zorg en voorzichtigheid door de nieuwe omikronvariant. De verwachting is dat deze variant de komende weken de plaats van de deltavariant zal overnemen. Er zijn nog veel onzekerheden over de besmettelijkheid, de bescherming door de huidige vaccins en de ernst van het ziektebeeld.

> Klik hier om naar Rijksoverheid te gaan

9 maart 2022

Veel ondernemingen en organisaties moesten van de Rijksoverheid controleren op het Corona Toegangsbewijs (CTB). Inmiddels zijn de coronamaatregelen versoepeld. De laatste stap is gezet op 25 februari 2022 waarbij we afscheid hebben genomen van het coronatoegangsbewijs (3G) op locaties waar minder dan 500 mensen binnen zijn. 

Op plekken binnen waar meer dan 500 mensen bij elkaar komen en hier geen vaste zitplaats hebben, bijvoorbeeld in de nachthoreca of op festivals, moet iedereen wel nog een negatieve testuitslag laten zien. Voor deze CTB controle zijn of worden extra kosten gemaakt. Het college heeft eerder een subsidieregeling vastgesteld om tegemoet te komen in deze kosten. Het college heeft besloten nogmaals een dergelijk regeling vast te stellen. Het vervolg van deze regeling heeft betrekking op de periode 1 januari t/m 26 maart 2022.

> Klik hier voor meer informatie over de subsidieregeling en het aanvraagformulier

 

26 november 2021 - Het jaar begon zo hoopvol, met het zetten van de eerste vaccinaties. Helaas moeten wij nu concluderen dat het credo ‘we prikken ons een weg uit de crisis’ niet zo werkt. Dat is een teleurstellende constatering, om het nog maar mild uit te drukken. Het proberen te leven met het virus en de beperkingen die dat met zich meebrengt, weegt steeds zwaarder op ons allen. Er wordt al lange tijd veel van ons gevraagd. De basisinfrastructuur van ons land komt steeds meer onder druk te staan. Lees het volledige statement van de voorzitters van de veiligheidsregio's in Noord-Brabant via de onderstaande link.

> Statement voorzitters veiligheidsregio's in Noord-Brabant

26 november 2021 - Het aantal coronabesmettingen is nog nooit zo hoog geweest als in de laatste weken. In het hele land is de toegang tot de zorg in gevaar. Er wordt op korte termijn geen daling verwacht in de besmettingscijfers en ziekenhuisopnames. Daarom grijpt het kabinet in, met strengere maatregelen. Om zo het aantal coronabesmettingen terug te dringen en verdere overbelasting van de zorg te voorkomen. De maatregelen zijn erop gericht om het aantal contactmomenten per dag sterk te verminderen. Daarbij gaat het dagelijks leven overdag (school, werk, sport et cetera) door, maar wel met aanvullende regels. In de avond is bijna alles gesloten. 

Op de website van de Rijksoverheid lees je wat de dringende adviezen en maatregelen zijn. Klik hieronder om naar de website van Rijksoverheid te gaan.

> Website Rijksoverheid over Coronavirus

Voor iedereen die Nederlands spreekt, is de Rode Kruis Hulplijn telefonisch bereikbaar. Daarnaast is de Rode Kruis Hulplijn ook bereikbaar voor mensen die geen Nederlands spreken. Hebben zij een luisterend oor, advies of extra hulp nodig omdat ze in quarantaine of thuisisolatie zitten vanwege het coronavirus, dan kunnen ze terecht bij speciale WhatsApp-nummers. Ook kunnen naasten iemand opgeven die elders in het land woont, maar bij wie ze graag willen dat het Rode Kruis een oogje in het zeil houdt of boodschappen doet.

De WhatsApp-Hulplijn voor anderstaligen is op dit moment beschikbaar in de volgende talen:

26 november 2021 - Om het aantal contacten tot een minimum te beperken en daarmee de verspreiding van het coronavirus een halt toe te roepen, worden de coronamaatregelen verder aangescherpt. Het kabinet ziet dat dit grote gevolgen heeft voor ondernemers en werkenden en breidt daarom het steunpakket fors uit. Zo keert de loonsubsidie NOW terug en verhoogt het kabinet de Tegemoetkoming Vaste Lasten. Met deze uitbreiding is bijna 2,2 miljard euro gemoeid. Deze uitbreiding van het steunpakket komt bovenop de coronasteun die het kabinet op 16 november 2021 aankondigde.

> Klik hier om het hele nieuwsbericht van Rijksoverheid te lezen

12 november 2021 - Het kabinet neemt strengere maatregelen om de sterke stijging van het aantal coronabesmettingen terug te dringen en verdere overbelasting van de zorg te voorkomen. Besmettingen ontstaan door contacten tussen mensen. Om elkaar, en vooral de kwetsbare mensen in onze samenleving, beter te beschermen tegen de sterk toegenomen aanwezigheid van het virus, komen er aanvullende maatregelen. Op de website van de Rijksoverheid lees je wat de dringende adviezen en maatregelen zijn. Klik hieronder om naar de website van Rijksoverheid te gaan.

> Website Rijksoverheid over Coronavirus

Kijk hier voor informatie over vaccinatie in andere talen.

2 november 2021

Het aantal besmettingen is in de afgelopen weken hard gestegen. Steeds meer mensen worden opgenomen in het ziekenhuis. Het aantal coronapatiënten op de IC’s loopt nu op en kan volgens de berekeningen nog verder oplopen. Het RIVM verwacht een piek van 500 Covid-patiënten op de IC deze winter. Om ervoor te zorgen dat we iedereen goede zorg kunnen blijven bieden en de kwetsbaren in de samenleving beschermen tegen de toegenomen aanwezigheid van het coronavirus, neemt het kabinet extra maatregelen om de snelle verspreiding van het virus af te remmen. Daarbij wil het kabinet de samenleving zo veel mogelijk en zo veilig mogelijk open houden. Deze maatregelen komen bovenop de regels die op dit moment al gelden zoals de sluitingstijden voor de horeca en het maximale aantal van 75 procent bezoekers voor evenementen binnen zonder zitplaats.

> Klik hier om het hele nieuwsbericht van de Rijksoverheid te lezen

Vanaf maandag 18 oktober kunnen patiënten, bezoekers en omwonenden van het Jeroen Bosch Ziekenhuis mét afspraak terecht bij het tijdelijke corona-vaccinatiepunt in de centrale hal van het Bossche Ziekenhuis. Het vaccinatiepunt is een nauwe samenwerking tussen het ziekenhuis en de GGD Hart voor Brabant.

>> Meer informatie? Lees dan het hele bericht van GGD Hart voor Brabant.

Iedereen van 13 jaar en ouder heeft op sommige plekken een coronatoegangsbewijs nodig. Bijvoorbeeld in de horeca, bij een evenement, sportwedstrijd of culturele voorstelling.

De Rijksoverheid heeft de informatie over het coronatoegangsbewijs op een rij gezet. Bijvoorbeeld waar het verplicht is en hoe je aan een coronatoegangsbewijs komt. Ook voor ondernemers heeft het Rijk de informatie op een rij gezet.

> Lees alles over het coronatoegangsbewijs op Rijksoverheid.nl