Coronavirus (COVID-19)

Vragen over het coronavirus?

Kijk voor alle actuele informatie over het coronavirus op de website van de Rijksoverheid. Klik hieronder om de pagina te openen.

> Ga naar de website van de Rijksoverheid

Bellen kan ook via het publieksinformatienummer 0800-1351 (tussen 08:00 en 20:00 uur). Vanuit het buitenland is het nummer te bereiken door te bellen naar +31 20 205 1351.

26 november 2021 - Het jaar begon zo hoopvol, met het zetten van de eerste vaccinaties. Helaas moeten wij nu concluderen dat het credo ‘we prikken ons een weg uit de crisis’ niet zo werkt. Dat is een teleurstellende constatering, om het nog maar mild uit te drukken. Het proberen te leven met het virus en de beperkingen die dat met zich meebrengt, weegt steeds zwaarder op ons allen. Er wordt al lange tijd veel van ons gevraagd. De basisinfrastructuur van ons land komt steeds meer onder druk te staan. Lees het volledige statement van de voorzitters van de veiligheidsregio's in Noord-Brabant via de onderstaande link.

> Statement voorzitters veiligheidsregio's in Noord-Brabant

26 november 2021 - Het aantal coronabesmettingen is nog nooit zo hoog geweest als in de laatste weken. In het hele land is de toegang tot de zorg in gevaar. Er wordt op korte termijn geen daling verwacht in de besmettingscijfers en ziekenhuisopnames. Daarom grijpt het kabinet in, met strengere maatregelen. Om zo het aantal coronabesmettingen terug te dringen en verdere overbelasting van de zorg te voorkomen. De maatregelen zijn erop gericht om het aantal contactmomenten per dag sterk te verminderen. Daarbij gaat het dagelijks leven overdag (school, werk, sport et cetera) door, maar wel met aanvullende regels. In de avond is bijna alles gesloten. 

Op de website van de Rijksoverheid lees je wat de dringende adviezen en maatregelen zijn. Klik hieronder om naar de website van Rijksoverheid te gaan.

> Website Rijksoverheid over Coronavirus

12 november 2021 - Het kabinet neemt strengere maatregelen om de sterke stijging van het aantal coronabesmettingen terug te dringen en verdere overbelasting van de zorg te voorkomen. Besmettingen ontstaan door contacten tussen mensen. Om elkaar, en vooral de kwetsbare mensen in onze samenleving, beter te beschermen tegen de sterk toegenomen aanwezigheid van het virus, komen er aanvullende maatregelen. Op de website van de Rijksoverheid lees je wat de dringende adviezen en maatregelen zijn. Klik hieronder om naar de website van Rijksoverheid te gaan.

> Website Rijksoverheid over Coronavirus

3 november 2021

Nieuws voor horeca en ondernemers, sportverenigingen, culturele locaties etc. 

Tijdens de persconferentie op dinsdag 2 november kondigde het kabinet onder andere aan de inzet van het coronatoegangsbewijs per 6 november 2021 te verbreden.

Het is belangrijk dat op elke locatie waarbij een coronatoegangsbewijs geldt, deze wordt gescand en het ID-bewijs wordt gecontroleerd en dat iedereen die zo’n locatie bezoekt de persoonlijke QR-code én een geldig ID-bewijs laat zien. Dit is conform de informatie op de website van de Rijksoverheid. Dit heeft impact voor jullie, omdat jullie verplicht zijn of worden de controle op het coronatoegangsbewijs uit te voeren. Wij begrijpen dat dit voor jullie extra inzet van personeel en kosten betekent.

Financiële ondersteuning bij controle coronatoegangsbewijzen
Daarom heeft ons college de Beleidsregel subsidie naleving controleplicht coronatoegangsbewijzen (CTB) vastgesteld. Via deze regeling kunnen jullie een bijdrage aanvragen voor  de extra kosten voor de CTB controle bij activiteiten die plaatsvinden van 22 september tot en met 31 december 2021.

> Klik hier om naar het aanvraagformulier te gaan

Verdergaande maatregelen voorkomen
Controles op coronatoegangsbewijzen kosten tijd en geld en vragen om (extra) inzet van personeel. We begrijpen dat dit voor ondernemers en organisaties vervelend is. Tegelijkertijd kan goede naleving van het coronatoegangsbewijs verdergaande maatregelen voorkomen.

Heb je vragen over onze financiële ondersteuning? Neem dan contact op via info@heusden.nl of bel naar 073 513 1789.

> Klik hier om de bijlage en voorwaarden van de Beleidsregel subsidie naleving controleplicht coronatoegangsbewijzen te lezen

Bij iedere lockdown werd de horeca hard geraakt door de coronamaatregelen. Ook in Heusden hebben de lokale horecaondernemers het zwaar te verduren. Ondanks dat er diverse compensatiemaatregelen beschikbaar zijn gesteld vanuit het Rijk, hebben de ondernemers in Heusden ook hun reserves moeten aanspreken.

Het college heeft besloten een subsidieregeling in het leven te roepen voor kleinschalige horeca-activiteiten op lokaal niveau.

> Klik hier om meer te lezen over deze subsidie

2 november 2021

Het aantal besmettingen is in de afgelopen weken hard gestegen. Steeds meer mensen worden opgenomen in het ziekenhuis. Het aantal coronapatiënten op de IC’s loopt nu op en kan volgens de berekeningen nog verder oplopen. Het RIVM verwacht een piek van 500 Covid-patiënten op de IC deze winter. Om ervoor te zorgen dat we iedereen goede zorg kunnen blijven bieden en de kwetsbaren in de samenleving beschermen tegen de toegenomen aanwezigheid van het coronavirus, neemt het kabinet extra maatregelen om de snelle verspreiding van het virus af te remmen. Daarbij wil het kabinet de samenleving zo veel mogelijk en zo veilig mogelijk open houden. Deze maatregelen komen bovenop de regels die op dit moment al gelden zoals de sluitingstijden voor de horeca en het maximale aantal van 75 procent bezoekers voor evenementen binnen zonder zitplaats.

> Klik hier om het hele nieuwsbericht van de Rijksoverheid te lezen

Vanaf maandag 18 oktober kunnen patiënten, bezoekers en omwonenden van het Jeroen Bosch Ziekenhuis mét afspraak terecht bij het tijdelijke corona-vaccinatiepunt in de centrale hal van het Bossche Ziekenhuis. Het vaccinatiepunt is een nauwe samenwerking tussen het ziekenhuis en de GGD Hart voor Brabant.

>> Meer informatie? Lees dan het hele bericht van GGD Hart voor Brabant.

Iedereen van 13 jaar en ouder heeft op sommige plekken een coronatoegangsbewijs nodig. Bijvoorbeeld in de horeca, bij een evenement, sportwedstrijd of culturele voorstelling.

De Rijksoverheid heeft de informatie over het coronatoegangsbewijs op een rij gezet. Bijvoorbeeld waar het verplicht is en hoe je aan een coronatoegangsbewijs komt. Ook voor ondernemers heeft het Rijk de informatie op een rij gezet.

> Lees alles over het coronatoegangsbewijs op Rijksoverheid.nl

31 augustus 2021

Het kabinet stopt per 1 oktober met de generieke steunmaatregelen die de afgelopen anderhalf jaar de Nederlandse economie zoveel mogelijk door de coronacrisis hebben geholpen. Dit betekent dat de regelingen NOW, TVL, Tozo, TONK en diverse fiscale maatregelen vanaf die datum niet worden verlengd. De beperkende maatregelen zijn grotendeels opgeheven, de economie draait weer volop en de werkloosheid is laag. Doorgaan met de steun zou het economisch herstel in de weg zitten. Een aantal specifieke ondersteunende maatregelen blijft van kracht in het vierde kwartaal. Net als de aanvullende maatregelen gericht op omscholing en aanpassingsvermogen van de economie. Het kabinet is bezig met een regeling voor de nachthoreca die naar verwachting ook na 1 oktober nog verplicht gesloten is.

> Klik hier om het hele nieuwsbericht van Rijksoverheid te lezen