Bezoek gedeputeerde en oproep aan veehouders

Bezoek gedeputeerde aan Heusden vanwege de aanwezigheid van de wolf29 mei 2020 - Zoals iedereen weet is er een wolf actief in onze gemeente. Het dier heeft de afgelopen twee weken tientallen dieren gedood. Deze situatie leidt tot grote zorgen en veel vragen bij veehouders en inwoners. 

Vandaag bracht gedeputeerde Elies Lemkes-Straver van de provincie Noord-Brabant een werkbezoek aan onze gemeente. Ze sprak eerst met gedupeerde (hobby-)boeren om van hen te horen wat de situatie met de wolf teweeg brengt. Daarna sprak ze met vertegenwoordigers van ZLTO en LTO, van de Zoogdierenvereniging, Natuurmonumenten en de Natuur- en Milieuvereniging Heusden om te kijken wat we samen kunnen doen in deze situatie. Alle aanwezigen kijken terug op een goed, informatief bezoek. 

In deze situatie is de provincie Noord-Brabant het bevoegde gezag. De provincie werkt – samen met de Zoogdierenvereniging, de ZLTO, de LTO en de gemeente – aan een aanpak. Doel van deze aanpak is op dit moment om te voorkomen dat de wolf nog meer vee doodt en te bereiken dat het dier zelf vertrekt uit onze streek.

Bescherm uw vee zoveel mogelijk 

Het is belangrijk dat vee zo goed mogelijk afgeschermd wordt voor de wolf. Dat kan door gebruik te maken van speciale netten en door dieren binnen te zetten. Spijtig genoeg zijn deze speciale wolvennetten op dit moment nog niet voldoende beschikbaar. De provincie werkt er hard aan om zo snel mogelijk voldoende wolvennetten beschikbaar te hebben. Daarom is voor nu de oproep om zelf zoveel mogelijk te doen om uw eigen vee te beschermen.  

Op www.heusden.nl/wolf vindt u links naar websites met informatie over: preventiemaatregelen en -tips om schade door wolven aan dieren te voorkomen, het melden van schade en tegemoetkoming bij schade door wolven. 

Moeilijke boodschap

De wolf is een streng beschermde diersoort. Daardoor zijn de mogelijkheden om de situatie in Heusden aan te pakken heel erg beperkt en moeten we het zoeken in preventie. Dat vind ik een moeilijke boodschap, zeker vanwege alle vragen en zorgen die er leven bij u en in onze gemeenschap. 

Meer informatie en vragen

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief, neemt u dan contact op met de provincie Noord-Brabant. Op www.heusden.nl/wolf treft u nadere informatie, contactgegevens van betrokken partijen en de mogelijkheid om schade te melden. Neem contact op met de provincie Noord-Brabant als u hulp nodig heeft bij het nemen van preventiemaatregelen voor uw vee.

Burgemeester Willemijn van Hees stuurde vanavond via de ZLTO een brief naar veehouders. Veehouders of hobbyboeren, die de brief niet hebben ontvangen, kunnen deze hier downloaden.

Uitgelicht