Von Suppéstraat

Beschrijving van het project

Op de locatie van de voormalige school De Wegwijzer / De Regenboog aan de Von Suppéstraat in Drunen wordt een mix van sociale huurwoningen en koopwoningen gerealiseerd.

Stand van zaken

De stedenbouwkundige opzet voor woningbouw aan de Von Suppéstraat is op 18 september 2018 door het college van Heusden vastgesteld.

Stedenbouwkundige opzet

Het plan omvat in totaal 36 woningen: 20 patiowoningen, 12 rij-/hoekwoningen en 4 tweekappers. De 20 patiowoningen worden sociale huurwoningen (Stichting Woonveste) en zijn bedoeld voor 1 à 2 persoonshuishoudens. De overige woningen worden koopwoningen.  

De stedenbouwkundige opzet ziet er als volgt uit:

Stedebouwkundige opzet

Voorontwerp bestemmingsplan

Nu de stedenbouwkundige bekend is, is gestart met het opstellen van het bestemmingsplan. Het voorontwerp bestemmingsplan is gereed en ligt vanaf 3 januari 2019 ter inzage. Gedurende vier weken is het mogelijk om een (inspraak)reactie op het plan te geven. U kunt de stukken inzien in het gemeentehuis in Vlijmen. Een digitale versie is raadpleegbaar via RoPubliceer en via de landelijke website RuimtelijkePlannen.nl. Naar verwachting wordt het bestemmingsplan in september 2019 door de raad vastgesteld.

Uitgelicht