Von Suppéstraat

Beschrijving van het project

Op de locatie van de voormalige school De Wegwijzer / De Regenboog aan de Von Suppéstraat in Drunen wordt een mix van sociale huurwoningen en koopwoningen gerealiseerd.

Stand van zaken

De stedenbouwkundige opzet voor woningbouw aan de Von Suppéstraat is op 18 september 2018 door het college van Heusden vastgesteld.

Stedenbouwkundige opzet

Het plan omvat in totaal 36 woningen: 20 patiowoningen, 12 rij-/hoekwoningen en 4 tweekappers. De 20 patiowoningen worden sociale huurwoningen (Stichting Woonveste) en zijn bedoeld voor 1 à 2 persoonshuishoudens. De overige woningen worden koopwoningen.  

De indicatieve verkavelingsschets ziet er als volgt uit:

Von Supp├ęstraat

Voortgang bestemmingsplan

Het bestemmingsplan is op 17 september 2019 door de gemeenteraad vastgesteld.

Uitgelicht