Von Suppéstraat

Beschrijving van het project

Op de locatie van de voormalige school De Wegwijzer / De Regenboog aan de Von Suppéstraat in Drunen wordt een mix van sociale huurwoningen en koopwoningen gerealiseerd.

Stand van zaken

De stedenbouwkundige opzet voor woningbouw aan de Von Suppéstraat is op 18 september 2018 door het college van Heusden vastgesteld.

Stedenbouwkundige opzet

Het plan omvat in totaal 36 woningen: 20 patiowoningen, 12 rij-/hoekwoningen en 4 tweekappers. De 20 patiowoningen worden sociale huurwoningen (Stichting Woonveste) en zijn bedoeld voor 1 à 2 persoonshuishoudens. De overige woningen worden koopwoningen.  

De indicatieve verkavelingsschets ziet er als volgt uit:

Von Supp├ęstraat

Voortgang bestemmingsplan

Het voorontwerp van bestemmingsplan ‘Von Suppéstraat, Drunen’ lag vanaf 3 januari 2019 vier weken ter inzage. Over dit voorontwerp is een aantal inspraakreacties ingediend. Op 9 april 2019 heeft het college deze inspraakreacties behandeld en beantwoord. De mensen die een inspraakreactie hebben gegeven, ontvangen een brief waarin inhoudelijk wordt ingegaan op hun reactie. De antwoorden op de inspraakreacties kunt u ook lezen in het ontwerpbestemmingsplan, waarmee het college ook op 9 april 2019 heeft ingestemd. De verwachting is dat het bestemmingsplan op 17 september 2019 door de gemeenteraad wordt vastgesteld.

Uitgelicht