Verkiezingen gemeenteraad

potlood

Hier vindt u alle informatie over de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 21 maart 2018 en het raadgevend 'Referendum Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) 2017'

Op welke partijen en kandidaten kunt u stemmen?

Met deze kieswijzer kunt u wellicht ontdekken met welke partij u de meeste overeenkomsten heeft.

Verkiezingsprogramma's politieke partijen

Gemeentebelangen
D.M.P. Heusden
Heusden Transparant
Heusden één
CDA
VVD
Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
Democraten 66 (D66)
GROENLINKS

Verkiezingskrant

Lees in de Verkiezingskrant meer informatie over de 9 politieke partijen.

Stembureaus

Hier vindt u een overzicht van alle stembureaus

Kiezerspas

Wilt u voor het Referendum stemmen in een andere gemeente in Nederland? Dan kunt u uw stempas om laten zetten in een kiezerspas. U leest hier hoe u een kiezerspas kunt aanvragen. Voor de gemeenteraadsverkiezingen mag alleen gestemd worden in de eigen gemeente.

Volmacht verlenen

Kunt u niet zelf naar het stembureau? Dan kunt u een ander voor u laten stemmen:

Vervangende stempas / stempas kwijt

De stempassen zijn inmiddels bezorgd. Bent u uw stempas kwijt? Vraag dan een vervangende stempas aan. Dit kan met Digid tot 16 maart  of persoonlijk aan de balie van het gemeentehuis te Vlijmen  tot en met dinsdag 20 maart 12:00 uur. Vergeet niet uw legitimatiebewijs mee te nemen.

Bent u tijdelijk in het buitenland?

Bijvoorbeeld voor werk, studie of vakantie? En u staat nog wel ingeschreven in een Nederlandse gemeente of in Bonaire, Sint Eustatius of Saba? Stem dan bij:

Waar gaat het Referendum over?

Bij het raadgevend Referendum kunt u stemmen over de vraag: bent u voor of tegen de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017)? Deze wet gaat over het werk van de Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten: wat zijn hun taken, welke middelen mogen ze daarvoor inzetten en hoe is het toezicht geregeld? De wet geldt zowel voor de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) als voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD). Hun opdracht is om de veiligheid en de democratische rechtsorde te helpen beschermen door het verzamelen en analyseren van informatie. Denk daarbij aan dreigingen en risico’s voor de samenleving en voor vredesoperaties, en aan (internationaal) terrorisme. Dat geldt voor de AIVD, maar ook voor de MIVD voor zover de krijgsmacht daarbij betrokken is of kan raken. Een belangrijke wijziging in de Wiv 2017 is de verruiming van hun bevoegdheden op dit gebied; ze krijgen meer mogelijkheden om (tele)communicatie te onderscheppen. Dat kan ertoe leiden dat er bij de diensten ook gegevens terechtkomen over personen die niet kwaadwillend zijn. In dit verband wordt in het publieke debat soms van een ‘sleepnet’ gesproken en wordt de wet zelf ook wel ‘Sleepwet’ genoemd. De diensten mogen deze communicatie echter niet volledig ongericht onderscheppen. Ze mogen alleen gegevens verzamelen met een bepaald doel en moeten niet-relevante gegevens zo snel mogelijk vernietigen. Om ervoor te zorgen dat dit zorgvuldig en rechtmatig gebeurt, wordt het onafhankelijk toezicht op het werk van de diensten uitgebreid.

referendum

 

verkiezing en referendum

 

 

Uitgelicht