Privacy van jouw gegevens

Wij gebruiken de door jou verstrekte persoonsgegevens enkel voor het doel waarvoor zij in dit geval verzameld worden. Wij vragen je in het online reactieformulier je adresgegevens op postcode niveau om overzichtelijk te krijgen uit welke gebieden de ideeën, voorstellen en aandachtspunten vandaan komen. Daarnaast heb je de mogelijkheid om aan te geven of wij je e-mailadres mogen gebruiken om je voor het vervolg traject te kunnen informeren of uitnodigen om mee te denken. Wanneer je nog verdere vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door de gemeente Heusden kun je contact opnemen met onze privacy officer via info@heusden.nl of telefonisch via (073) 513 17 89.

Wanneer je idee per post indient bij de gemeente kun je je adres daarbij vermelden zodat wij je over het vervolg traject kunnen informeren of uitnodigen om mee te denken. Wanneer je dit niet wenst, kun je je adres achterwege laten en enkel je postcode noteren.

Alvast hartelijk bedankt voor het meedenken, juist in deze tijd!

Uitgelicht