Hoe kan verkeer gestuurd worden?

In het algemeen kun je de afwikkeling van verkeer op verschillende manieren regelen, zoals met eenrichtingsverkeer, definitieve omleidingen, 30 km zones, verkeersremmende obstakels zoals drempels of wegversperringen, gedeelde ruimtes in het verkeer, weghalen / aanleggen van rotonde, verkeersborden, enzovoort. Dit alles is gericht op alle verkeersdeelnemers: voetgangers, fietsers, brommers, motoren, automobilisten en vrachtwagens. 

Uitgelicht