Criteria stimuleringsbijdrage waterplan Heusden

In de volgende tabellen zijn de criteria opgenomen die worden gehanteerd bij het verlenen van subsidie. Graag ontvangen wij een bewijs van de realisatie van de genomen maatregel zoals een situatietekening of –foto, berekening en/of  factuur. Voor meer informatie neem contact op met William Peters van het cluster beleid en beheer openbare ruimte. Wij zijn bereikbaar via het Klantcontactcentrum op telefoonnummer (073) 513 17 89.

Bij afkoppelmaatregelen kun je denken aan het maken van een grindkoffer, een vijver of het aanbrengen van infiltratiekratten op eigen terrein. 

Particulieren

Afkoppelen eigen perceel Criteria Vergoeding
Perceeleigenaren verwerken op het eigen terrein het hemelwater. Er moet hier een ‘onomkeerbare’ stap gezet worden.

Afkoppelen van tenminste 25 m2 verhard oppervlak (dak en/of verharding).

Bergingscriterium: 30 mm berging (30 liter) per m2 afgekoppeld verhard oppervlak.
€ 6 per m2 afgekoppeld verhard oppervlak. Met een maximum van € 300 per project of perceel.
Afkoppelen bij projecten Criteria Vergoeding
Perceeleigenaren verwerken op het eigen terrein het hemelwater. Er moet hier een ‘onomkeerbare’ stap gezet worden. Omdat de gemeente hier een project uitvoert is er ook vanuit de betrokken verordening een dwingend karakter.

Voorzijde van woning en het dak wordt afgekoppeld naar de straat.

Uitvoering ter keuze van de perceeleigenaar. Beoordeling van de ‘onomkeerbaarheid’ aan de gemeente.
Vaste vergoeding van € 150 per perceel.
Groene daken Criteria Vergoeding
Perceeleigenaren verwerken op het eigen terrein het hemelwater. Zij temperen hittestress in de bebouwde omgeving en een vergroten hun bijdrage aan biodiversiteit in de bebouwde omgeving. 

-

€ 20 per m2 afgekoppeld verhard oppervlak. Met een maximum van € 500 per project of perceel.
Innovatiesubsidie Criteria Vergoeding
Stimuleren van innovatieve omgang met hemelwater, afvalwater. Ook het op innovatieve wijze vergroten van het waterbewustzijn is onderdeel van de doelstelling. Aanvragen worden beoordeeld op hun vernieuwende karakter in relatie tot het bieden van een oplossing of bijdrage in de opgaven op het gebied van hemelwater of afvalwater. Vergroten van waterbewustzijn wordt beoordeeld vanuit de aspecten samenwerken, educatie. Maatwerk  


Bedrijven

Afkoppelen eigen perceel Criteria Vergoeding
Perceeleigenaren verwerken op het eigen terrein het hemelwater. Er moet hier een ‘onomkeerbare’ stap gezet worden.

Oppervlakte criterium: afkoppelen van tenminste 100 m2 verhard oppervlak (dak en/of verharding).

Bergingscriterium: 30 mm berging (30 liter) per m2 afgekoppeld verhard oppervlak.

€ 4,50 per m2 afgekoppeld verhard oppervlak.

Met een maximum van € 1125 per project of perceel.

Groene daken Criteria Vergoeding
Perceeleigenaren verwerken op het eigen terrein het hemelwater. Zij temperen hittestress in de bebouwde omgeving en een vergroten hun bijdrage aan biodiversiteit in de bebouwde omgeving.                                                                      

Oppervlakte criterium: aanbrengen van tenminste 25 m2. 

Bergingscriterium: 25 mm berging (25 liter) per m2.

€ 20 per m2 afgekoppeld verhard oppervlak. Met een maximum van

€ 2500 per project of perceel.                                                                                                                                
Innovatiesubsidie Criteria Vergoeding
Stimuleren van innovatieve omgang met hemelwater, afvalwater. Ook het op innovatieve wijze vergroten van het waterbewustzijn is onderdeel van de doelstelling. Aanvragen worden beoordeeld op hun vernieuwende karakter in relatie tot het bieden van een oplossing of bijdrage in de opgaven op het gebied van hemelwater of afvalwater. Vergroten van waterbewustzijn wordt beoordeeld vanuit de aspecten samenwerken, educatie. Maatwerk

Uitgelicht