Stimuleringsbijdrage

Vraag nu subsidie aan!

In 2019 kun je een bijdrage ontvangen als je op een duurzame en klimaat-adaptieve manier met water omgaat. Bijvoorbeeld door het aanleggen van een groen dak of het afkoppelen van het perceel op de riolering. Daardoor verwerk je de opvang van het hemelwater op eigen terrein.

Doel
Het traditionele waterbeheer ging uit van een overheid die bewoners en bedrijven op het gebied van water ontzorgt. Gelet op klimaatverandering is er eenvoudigweg geen ruimte om de effecten (regen, hitte, droogte) hiervan in de openbare ruimte op te lossen. Met deze bijdrage willen we inwoners en bedrijven stimuleren om zelf aan de slag te gaan. Als gemeente gaan wij zelf ook aan de slag door verhard oppervlak af te koppelen. Nieuwe projecten worden bijvoorbeeld niet meer aangekoppeld aan de riolering.

Opbouw subsidie
De stimuleringsbijdrage bestaat uit 4 subsidies met een gezamenlijk jaarlijks bedrag van € 60.000. Dat onderverdeeld is in:

Stimuleren afkoppelen eigen perceel € 20.000              (geldt niet voor nieuwbouw)
Faciliteren afkoppelen woningen / percelen bij afkoppelprojecten € 20.000            (de gemeente koppelt een straat af en huiseigenaren koppelen de voorzijde van het dak van hun woning af)
Stimuleren aanleg groene daken € 10.000                                 
Duurzaamheidsinitiatieven en innovaties € 10.000 (stapelbaar met bovenstaande subsidies) 


Bij het verlenen van de subsidie hanteren we een aantal criteria. Klik hier voor een overzicht. Voor alle bovenstaande budgetten geldt dat de subsidie alleen wordt verstrekt zolang er nog budget beschikbaar is. Met andere woorden ‘op = op’. Bij het toekennen van subsidie geldt het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. De gemeente heeft de bevoegdheid om de subsidies te ‘ontschotten’. Als blijkt dat van de ene subsidie het plafond is bereikt en het is aannemelijk dat het plafond van een andere subsidie niet wordt gehaald kan er een overheveling plaatsvinden. Hieronder houden wij actueel bij hoeveel budget er nog over is. Bekijk de volledige regeling hier.

Verdeling stimuleringsbijdrage Waterplan