Kees Nauta

Mijn naam is Kees Nauta. Ik ben in 1954 geboren en heb mijn hele leven in Brabant gewoond. Nu woon ik in Eindhoven.

Ik ben afgestudeerd als socioloog en werkte achtereenvolgens als leraar, beleidsonderzoeker, voorlichter en directeur van een landelijke organisatie.
Begin deze eeuw trad ik in dienst van het PON, het Brabantse kenniscentrum voor het sociale en culturele domein. Daar heb ik in tal van projecten gewerkt op het snijvlak van onderzoek en advies. Participatie, zorg-wonen en welzijn, vergrijzing en duurzame ontwikkeling waren daarin belangrijke onderwerpen. Sinds 2014 werk ik zelfstandig in toezichthoudende functies waarin advies en onderzoek nog steeds belangrijk zijn.

Ik hecht veel waarde aan het Rekenkamerwerk en wil daar graag een bijdrage aan leveren. De rol van de gemeenten wint sterk aan belang en betekenis. Naast politieke keuzes gaat het ook om de kwaliteit en onderbouwing van de besluitvorming. Rekenkamers kunnen daarbij een belangrijke rol spelen. Steeds staat daarbij het trekken van lessen voor de toekomst, het continue versterken van de kwaliteit van beleid, voorop.

Nevenfuncties:

  • Lid Raad van Commissarissen woningcorporatie Wooninc. te Eindhoven
  • Free lance onderzoek- en advies opdrachten
  • Lid visitatiecommissie gemeente Eindhoven
  • Lid klachtencommissie van PON en Zet                                                 

Uitgelicht