Rekenkamer

De Rekenkamer is een onafhankelijk instituut ingesteld door de gemeenteraad. Zij verricht onderzoek naar doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid en uitvoering.

De Rekenkamer ondersteunt de gemeenteraad in zijn controlerende taak. Zij geeft hieraan invulling door:

  • de uitkomsten van het beleid en de beleidsuitvoering te toetsen op rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid;

  • de raad te voorzien van op onderzoek gebaseerde informatie over de beleidsuitkomsten en beleidsuitvoering;

  • waar nodig en mogelijk aanbevelingen voor verbeteringen te doen;

  • te streven naar bruikbare producten van hoge kwaliteit en betrouwbaarheid;

  • haar werkzaamheden te verrichten in onafhankelijkheid en op objectieve, heldere en integere wijze.

De Rekenkamer van de gemeente Heusden wordt gevormd door Kees van Santvliet (voorzitter), Linda Mustert-Brabers en Kees Nauta.
U kunt de Rekenkamer bereiken via het mailadres rekenkamer@heusden.nl. In de ambtelijke ondersteuning van de Rekenkamer wordt voorzien door de plv. griffier, Stephan Vink.

RKC 2019
v.l.n.r.: Kees Nauta, Stephan Vink, Linda Mustert en Kees van Santvliet

De Rekenkamer boog zich de afgelopen jaren over de volgende onderwerpen:

Meer informatie:

Rekenkamerbrieven:

 

Uitgelicht