Woonrijp maken van De Grassen

Het woonrijp maken van De Grassen is in volle gang: wegen, parkeervakken en verlichting worden aangelegd. Ook planten we het groen aan. 

Afsluiting Bosbeemd en Witbol
Vanwege het woonrijp maken, is de Witbol t/m 21 februari 2020 afgesloten. In deze situatietekening zie je de afsluitingen en omleidingsroute die je tijdens de afsluiting kunt nemen.

Meer informatie
Getoond tijdens bewonersavond op 7 februari 2019:

Na de bewonersavond op 7 februari 2019 is de presentatietekening van de groenvoorzieningen (deze tekening dateert van 1 oktober 2019; de kleine wijzigingen daarna zijn niet verwerkt in deze presentatietekening). 

Terug naar hoofdpagina van De Grassen (waar u ook de veelgestelde vragen en antwoorden vindt).

wrp

wrp