Omgevingswet

Op 1 januari 2021 gaat de Omgevingswet in. Die voegt de wetten en regels over onze ‘fysieke leefomgeving’ samen, zoals die voor wonen, wegen, milieu, natuur en water. De procedures worden daardoor overzichtelijker. Heeft u een droom, zoals bijvoorbeeld een uitbreiding van uw woning of bedrijf? Dan hoeft u nog maar één vergunning aan te vragen bij één loket. Bekijk de video op de website van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Wat verandert er met de invoering van de Omgevingswet?
U kunt straks gemakkelijker een vergunning aanvragen. De procedures duren ook minder lang. U kunt alle informatie over het gemeentelijke grondgebied digitaal opzoeken. Zo kunt u bijvoorbeeld gemakkelijk zien of u een schuurtje bij uw woning mag bouwen. De gemeente Heusden gaat daarvoor haar regels en manier van werken aanpassen:

 • Omgevingsvisie
  In 2022 is er één Omgevingsvisie voor de hele gemeente, in plaats van allerlei verschillende visies. Deze visie gaat over alle beleidsterreinen in de fysieke leefomgeving. Samen met inwoners, ondernemers, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en medewerkers van overheden en uitvoeringsorganisaties werken we aan de Omgevingsvisie.
   
 • Omgevingsplan
  De omgevingsvisie werken we uit in één omgevingsplan. Hierin komen alle gemeentelijke regels over de fysieke leefomgeving te staan. Het plan maakt duidelijk wat er mogelijk is in een gebied. Het omgevingsplan vervangt de verschillende bestemmingsplannen en bestaande verordeningen over bijvoorbeeld geur, monumenten en bouwen. Het omgevingsplan moet uiterlijk in 2028 klaar zijn, maar we proberen het plan enkele jaren eerder af te ronden. Tot dan gelden de huidige bestemmingsplannen en verordeningen samen als omgevingsplan.
   
 • Omgevingsvergunning
  Straks is er nog maar één omgevingsvergunning. Voor veel verschillende activiteiten heeft u dan nog maar één vergunning nodig.
   
 • Digitaal stelsel omgevingswet (dso)
  Bij de Omgevingswet hoort een goede digitale ondersteuning. Dat is het digitaal stelsel Omgevingswet. Alle digitale informatie is straks op één plek te vinden: het Omgevingsloket. Via dit loket kan iedereen snel zien wat wel of niet mag volgens de Omgevingswet.

Wat zijn de voordelen voor u?
U hoeft in de toekomst nog maar één vergunning (digitaal) aan te vragen, bij één loket.
U krijgt sneller uw vergunning.
U kunt als inwoner of ondernemer makkelijker zelf initiatieven starten.

Om dit voor elkaar te krijgen moeten alle gemeenten in Nederland hun systemen en procedures anders gaan inrichten. De gemeente Heusden is daar momenteel al druk mee bezig, maar is daarbij afhankelijk van andere partijen zoals ICT-leveranciers.

Hoe bereidt gemeente Heusden zich voor op de Omgevingswet?
In 2020 maakt de gemeente zich klaar voor het werken met de nieuwe wet en met het nieuwe digitale stelsel. Daarnaast zijn we begonnen met het voorbereiden van de omgevingsvisie.

Meer informatie
Meer informatie over de nieuwe wet vindt u op de website aandeslagmetdeomgevingswet.nl.

 

Uitgelicht