Inrichting openbare ruimte

3 juli start inrichting openbare ruimte
Het centrum van Vlijmen heeft een heuse metamorfose ondergaan. De bouw van de winkelpanden en appartementen vordert gestaag. Vanaf medio juli levert Bouwbedrijf Heijmans gefaseerd de winkelpanden op. De appartementen worden vervolgens vanaf medio oktober opgeleverd.

De aanbesteding voor de inrichting van de openbare ruimte heeft plaats gevonden. Aannemings- en Wegenbouwbedrijf Van Rosmalen uit Rosmalen start maandag 3 juli met de werkzaamheden. Natuurlijk moeten de winkels op en rondom het Plein goed bereikbaar blijven! Het werk voeren we daarom uit in verschillende fases.

Parkeerterrein Plein
Vanaf maandag 3 juli start de aannemer met de aanleg van het grote parkeerterrein op het Plein. Voorafgaand aan deze werkzaamheden leggen we tijdelijke parkeerplaatsen aan langs de bouwweg en op het terrein achter de Hema en Bakker Bart. Alle tijdelijke parkeerplaatsen geven we duidelijk aan met borden. Tijdens de werkzaamheden op het Plein komen er natuurlijk al nieuw aangelegde parkeerplaatsen vrij waar het winkelend publiek kan parkeren. Als alles volgens planning verloopt is het parkeerterrein op 25 augustus gereed.

Laden en lossen
Voor de afbouw en inrichting van de winkelpanden aan de zuidzijde van het Plein (zijde Akker) leggen we een tijdelijke plek voor laden en lossen aan.

Aanrijroute bezoekers
Vanaf de rotonde op de Akker is de aanrijroute richting Akkerstraat, naar de straat achter Hema en Bakker Bart richting de tijdelijke parkeerplaatsen. Ook kunt u via de Julianastraat naar het parkeerterrein achter het gemeentehuis om daar te parkeren. De looproute van het winkelend publiek is in de tekening met rood aangegeven. Om voetgangers veilig over te laten steken, leggen we ter hoogte van Akkerstraat 21 een tijdelijk zebrapad aan.

Mgr. van Kesselstraat
Op de plaats waar momenteel de huidige bouwplaats van Heijmans is gesitueerd, trekken we vanaf 31 juli de Mgr. van Kesselstraat door. Deze werkzaamheden zijn ook op 25 augustus gereed, waarna we starten met de inrichting van het terrein naast Bakker Bart. 

Plattegrond

plattegrond

Uitgelicht