Parklaan Vlijmen

Beschrijving van het project

Op de plek van de voormalige mavo-school aan de Parklaan in Vlijmen, worden 20 koopwoningen en 10 huurwoningen gerealiseerd. Er komen ruime rij- en hoekwoningen in diverse varianten, waarvan enkele hoekwoningen inclusief garage. Alle koopwoningen zijn verkocht. Een impressie van de woningen vindt u op de website van Van Wanrooij Bouw en Ontwikkeling

Stand van zaken

Het bestemmingsplan ‘Parklaan, Vlijmen’ is op 8 november 2017 onherroepelijk geworden. De werkzaamheden voor het bouwrijp maken van de locatie (kappen bomen en aanleg nutsvoorzieningen) zijn al uitgevoerd. Ook is de Parklaan opnieuw herstraat en zijn er nieuwe parkeerplaatsen aangelegd. In februari 2019 is gestart met de bouw van de woningen. Naar verwachting worden de woningen eind 2019 of begin 2020 opgeleverd. De gemeente zorgt voor de aanleg van de openbare ruimte en voldoende parkeerplaatsen.

Groenontwerp

Het groenontwerp van de Parklaan ziet er als volgt uit:

groenontwerp parklaan

Uitgelicht