Subsidielijst 2017-2018


Subsidies


Naam van de gesubsidieerden werkelijk 2017 werkelijk 2018

Activiteiten Vereniging Nieuwkuijk (oranje) 836 836

Activiteiten Vereniging Nieuwkuijk (sint) 293 293

Activiteitencomite Heusden (oranje) 2,091 2,091

Stichting Kernmanagement Drunen (sint) 1,255 1,255

Ondernemersvereniging Heusden Vesting (sint) 1,255 1,255

Stichting Kernmanagement Drunen (Oranje) 2,091 2,091

Oranjecomite Elshout 836 836

Oranjecomite Haarsteeg 836 836

Sint-Nicolaas Intocht Haarsteeg/Organisatie Haorendam 293 293

Sint-Nicolaas Intocht Elshout 293 293

Werkgroep Naionale Feestdagen Vlijmen (oranje) 2,091 2,091

Werkgroep Nationale Feestdagen Vlijmen (sint) 1,255 1,255

Werkgroep Taptoe Drunen 929 929

Totaal 14,354 14,354

Stichting Openbare Bibliotheek Heusden 897,859 900,963

Totaal 897,859 900,963

Badmintonclub Drunen 171 422

Basketbalclub Vlijmscherp 935 1,007

Drunense Atletiek Klub 1,241 1,142

S.H.J. Dans en Turnvereniging 5,289 5,622

Gymnastiekvereniging Inion 1,169 1,816

Handbalvereniging Avanti 1,169 1,187

Handboogschietvereniging Constantia 153 162

HHC '09 Heusden 1,160 1,259

Hockeyclub M.H.C.D. 4,956 4,767

Judoclub Drunen 1,870 1,573

Dameskorfbalvereniging NDZW 566 638

Omnivereniging S.C. Elshout Gymnastiek 485 512

Omnivereniging S.C. Elshout Handbal 1,151 1,124

Omnivereniging S.C. Elshout Voetbal 1,573 1,645

Onderwatersportvereniging Amicus Aquae 45 36

Ruitersport Vereniging Heusden Duinrakkertjes 171 449

Schaatstrainingsclub Willy van den Berk 440 503

Skeelervrienden Drunen 467 431

Tafeltennisvereniging Hooghei 99 144

Team Brabant 2000 485 431

Tennisvereniging Heusden 512 467

Tennisvereniging L.T.C. Achter de Bogen 1,501 1,268

Tennisvereniging L.T.C. De Hoge Heide 2,212 1,789

Tennisvereniging L.T.C. De Klinkaert 881 881

Vlijmense Mixed Hockey Club - 2,769

Voetbalvereniging Drunen FC 656 539

Voetbalvereniging Haarsteeg 5,289 4,929

Voetbalvereniging RKDVC 5,856 5,865

Voetbalvereniging RKVV Nieuwkuijk 2,724 2,670

Voetbalvereniging RKVV Vlijmense Boys 1,915 -

Volleybalclub Minerva 1,097 1,088

Watersportvereniging Heusden 467 431

Zwemvereniging AquAmigos 2,410 2,293

Totaal 49,115 49,859

Accordeonvereniging Accorda 740 811

Drumband en Majorettenkorps St.Jan 3,219 3,077

Fanfare Eendracht Maakt Macht 4,497 4,852

Harmonie "de Eendragt" van Onsenoort en Nieuwkuijk 3,006 3,219

Harmonie De Eendracht Heusden 3,006 2,935

Harmonie Drunen 9,033 9,175

Kon. Harmonie St. Cecilia Haarsteeg 5,491 3,574

Dickens Academy 3,802 -

Toneelgroep K.A.T. 1,672 1,672

Toneelvereniging Ernst en Luim 1,672 1,743

Toneelvereniging O.N.A. en O.N.S. 3,305 3,376

Toneelvereniging Zoeklicht 2,311 2,382

Wiellander Muzikanten 669 669

Het Groot Dwergonisch Mannenkoor 669 669

Heusdens MannenKoor 669 669

Drunens Gemengd Koor Vivace 669 669

Vlijmens MannenKoor 669 669

Zangkoor Confetti Marcanto Elshout 669 669

Zangvereniging Très Jolie 669 669

Zangvereniging Levenslust 669 669

Gemengd Koor Brabants Bont Drunen - 669

Drunense zangmaatjes "Da capo" 740 669

Koor Albateso 669 669

Zangkoor Switch - 669

Seniorenkoor Hunenhof Drunen 669 669

Totaal 49,184 45,513

Centrum voor de kunsten De Aleph/Het Pieck 666,212 572,952

Totaal 666,212 572,952

Creatief Centrum "De Ark" 10,454 10,454

Stichting Creatief Centrum Heusden 10,454 10,454

Stichting De Moriaan 1,255 1,255

Stichting Heusden Vesting Klassiek 2,508 2,508

Stichting Honsoirde 2,508 2,508

Stichting Kunst Vesting Heusden 1,255 1,255

Stichting Route van de Kunst 628 628

Stichting Lidy van Damfonds / ongehoord 628 628

Stichting Stuurgroep Vlijmen 16,726 16,726

Stichting voor Kunst en Kultuur Het Ravelijn 2,508 2,508

Stichting Dickensfestijn Drunen 2,508 2,508

Stichting Muze van de Gouverneur - 2,508

Stichting De Voorste Venne - 230,000

Totaal 51,432 283,940

Carnavalsorganisatie Haorendam 440 440

CV Kuykse Kwasten 440 440

CV Knotwilgendam 440 440

Kommissie Vastenaovond Dwergonie 440 440

Stichting Jeugdcarnaval Maoskesdam 440 440

Stichting Carnaval Zaandhoazenlaand 440 440

Christelijke Vrouwenvereniging "de Ontmoeting" 440 440

Vrouwen van Nu Drunen-Elshout 440 440

Vereniging O.H.V. Ontmoet Haarsteegse Vrouwen 440 440

Vrouwen van Nu Nieuwkuijk 440 440

Vrouwen van Nu Vlijmen 440 440

Gilde Sint Joris van Onsenoort en Nieuwkuijk 440 440

Schuttersgilde St. Ambrosius Haarsteeg 440 440

Sint Barbara Gilde Vlijmen 440 440

Sint Catharina Schuts 440 440

Sint Joris Gilde Heesbeen 440 440

Gilde Sint Blasius - 440

Heemkundekring Onsenoort 1,672 1,672

Stichting Het Gouverneurshuis 1,672 1,672

Totaal 10,384 10,824

Heusdens Buro voor Toerisme 156,020 158,000

Totaal 156,020 158,000

Heusdense Televisie en Radio stichting 22,193 22,369

Totaal 22,193 22,369

Stichting Voedselbank Nederland afdeling Den Bosch e.o. 11,200 8,560

Totaal 11,200 8,560

Stichting Voedselbrigade Oudheusden 1,000 1,000

Totaal 1,000 1,000

Vluchtelingenwerk Heusden Stichting 72,285 75,840

Totaal 72,285 75,840

Dorpsvereniging Hedikhuizen 500 1,500

Stichting Dorpshuis Herpt 1,500 5,000

Stichting Elshout Vooruit 10,000 10,000

Stichting Buurthuis de Korf 29,000 -

Stichting Buurthuis de Haarstek 20,000 15,000

Stichting Patronaat Nieuwkuijk 10,000 15,000

Dorpsvereniging Heesbeen Doeveren - 1,000

Stichting Steunpunt Ouderen Elshout d'n Elshof 7,500 5,000

Classicale Jeugdstichting De Crocus Doeveren 500 500

Totaal 79,000 53,000

Activiteitencomite Speelweek Heusden 665 665

Stichting Jeugd Vakantie Vreugd Drunen 665 665

Stichting Jeugd Vakantie Vreugd Elshout 665 665

Stichting Jeugdvakantiewerk Haarsteeg 665 665

Stichting Jeugd Vakantie Werk Vliedberg-Nieuwkuijk 665 665

Stichting Jeugd Vakantie Werk Vlijmen 665 665

Kindervakantiespelen Herpt 665 665

Kindervakantiespelen Oudheusden (H.O.J.) 665 665

Jong Nederland Drunen 3,232 2,901

Scouting Maurice Flacard 4,971 4,971

Scouting Dr. Akkermansgroep 4,723 3,853

Scouting Garcia Moreno 4,557 4,764

Scouting St. Jansgroep 1,866 1,659

Speel-o-theek Drunen 4,355 4,500

Speel-o-theek de Leentol (opgeheven) 2,409 -

Totaal 31,433 27,968

KBO afdeling Drunen 1,331 1,331

KBO afdeling Elshout 1,331 1,331

KBO afdeling Haarsteeg 915 915

KBO afdeling Nieuwkuijk 915 915

Nationale Vereniging De Zonnebloem 1,017 1,017

Ouderenvereniging Vlijmen Dorp 1,331 1,331

Ouderenvereniging Vlijmen-Vliedberg 915 915

Senioren Raad Gemeente Heusden (SRGH) 1,664 1,664

Vereniging Senioren Heusden 1,331 1,331

Totaal 10,750 10,750

Stichting Peuterspeelzalen Heusden/Mikz Peuterspeelzalen 349,124 379,845

Totaal 349,124 379,845

EHBO afdeling Heusden 1,157 1,157

EHBO Vereniging Drunen-Elshout 2,312 2,312

EHBO-vereniging Vlijmen 2,312 2,312

Gered Gereedschap Heusden 4,623 4,623

St. Slachtofferhulp Nederland Zuid-Oost 8,228 8,273

Stichting Eigen-Wijs Heusden 6,240 4,660

Stichting Vrije Tijds Club Drunen 4,660 4,660

Stichting Rechtswinkel De Langstraat - 2,000

Zwemvereniging De Dobbertjes 640 640

Totaal 30,172 30,637

Stichting Leergeld Heusden
49,000

Totaal - 49,000

O3 3,284,842 3,060,001

Totaal O3 3,284,842 3,060,001

Stichting De Schroef 375,600 375,600

Totaal Stichting De Schroef 375,600 375,600

Totaal generaal 6,162,159 6,130,975

Uitgelicht