ontwerp omgevingsvergunning Steenweg 6 / Herptseweg Oudheusden

Het college van Heusden maakt bekend, dat zij heeft ingestemd met het ontwerpbesluit van de omgevingsvergunning en de daarmee samenhangende stukken voor het afwijken van het bestemmingsplan op het perceel aan de Steenweg 6 in Oudheusden, kadastraal bekend als gemeente Heusden, sectie F, nummer 1104.

Het plangebied betreft het achterste deel van het perceel. De aanvrager wil het perceel splitsen, een bestaand gebouw slopen en er een woning bouwen. Het perceel staat nu nog bekend als Steenweg 6 in Oudheusden, maar de woning wordt gebouwd aan de Herptseweg. De geldende bestemming staat de bouw niet toe. Hiervoor is een omgevingsvergunning met uitgebreide procedure conform de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) aangevraagd. Daarmee is het mogelijk af te wijken van het bestemmingsplan en het project te realiseren.

Inzage

U kunt de stukken tijdens openingstijden inzien in het gemeentehuis in Vlijmen. Een digitale versie van de ontwerpomgevingsvergunning vindt u hier:
- ontwerp omgevingsvergunning
- ruimtelijke onderbouwing
- overzichtstekening

Zienswijze

Het indienen van zienswijzen is niet meer mogelijk.

Informatie

Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Marco Molijn of Theo de Kleijn via het telefoonnummer 073 - 513 17 89.

Uitgelicht