ontwerp beeldregieplan Steenenburg

Het college van Heusden maakt bekend, dat het heeft ingestemd met het ontwerp beeldregieplan Steenenburg.

Het beeldregieplan geeft richtlijnen voor de bebouwing van het plangebied Steenenburg, waarvoor op 31 oktober al een ontwerpbestemmingsplan ter inzage is gelegd.
De visie op welstand in de gemeente Heusden is vastgelegd in de Welstandsnota Heusden. Voor het gebied van Steenenburg zijn geen welstandseisen opgenomen in deze nota. De nieuwe stedelijke toevoegingen in het gebied Steenenburg moeten een bijdrage leveren aan de kwaliteit van (onderdelen van) het gebied, zoals verwoord in de Visie integratie stad-land. Om deze kwaliteit te bereiken is het beeldregieplan nodig. Hierin zijn welstandseisen vastgelegd, aanvullend op de Welstandsnota Heusden, waarmee richting wordt gegeven aan de realisatie van het plan Steenenburg.

Inzage

U kunt de stukken tijdens openingstijden inzien in het gemeentehuis in Vlijmen. Een digitale versie is hier raadpleegbaar:

Reactie

Het indienen van een reactie is niet meer mogelijk.

Informatie

Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Rick Dusée via telefoonnummer (073) 513 17 89 (zaaknummer 574527).

Uitgelicht