bestemmingsplan Elshout, 1e herziening Heusdenseweg 8 en 10

Het college van Heusden maakt bekend, dat het heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Elshout, 1e herziening Heusdenseweg 8 en 10 (NL.IMRO.0797.PH1Elshout-ON01).

Het plangebied bestaat uit de percelen Heusdenseweg 8 en 10 in Elshout.

Het doel van het bestemmingsplan is het herstellen van het vernietigde plandeel Heusdenseweg 10, waarbij ook het naastgelegen perceel Heusdenseweg 8 wordt meegenomen. Naar aanleiding van de uitspraak van Raad van State over het geldende bestemmingsplan Elshout wordt de huidige agrarische bestemming veranderd naar een woonbestemming.

Het bestemmingsplan wordt waarschijnlijk vastgesteld in het vierde kwartaal van 2019.

Inzage

U kunt het ontwerp bestemmingsplan tijdens openingstijden inzien in het gemeentehuis in Vlijmen. Een digitale versie van het bestemmingsplan is raadpleegbaar via RoPubliceer en via de landelijke website RuimtelijkePlannen.nl.

Zienswijze

Het indienen van een zienswijze is niet meer mogelijk.

Overige informatie

Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met John Burgs of Rob de Wit via telefoonnummer (073) 513 17 89.

Uitgelicht