bestemmingsplan Elshout, 1e herziening Heusdenseweg 8 en 10

Het college van Heusden maakt bekend, dat het heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Elshout, 1e herziening Heusdenseweg 8 en 10 (NL.IMRO.0797.PH1Elshout-ON01).

Het plangebied bestaat uit de percelen Heusdenseweg 8 en 10 in Elshout.

Het doel van het bestemmingsplan is het herstellen van het vernietigde plandeel Heusdenseweg 10, waarbij ook het naastgelegen perceel Heusdenseweg 8 wordt meegenomen. Naar aanleiding van de uitspraak van Raad van State over het geldende bestemmingsplan Elshout wordt de huidige agrarische bestemming veranderd naar een woonbestemming.

Het bestemmingsplan wordt waarschijnlijk vastgesteld in het vierde kwartaal van 2019.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt met ingang van 8 augustus 2019 gedurende zes weken ter inzage. U kunt de stukken tijdens openingstijden inzien in het gemeentehuis in Vlijmen. Een digitale versie van het bestemmingsplan is raadpleegbaar via RoPubliceer en via de landelijke website RuimtelijkePlannen.nl.

Zienswijze

Gedurende de bovengenoemde termijn kan iedereen naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling een zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan indienen bij de raad van Heusden. Een schriftelijke zienswijze stuurt u per post naar de raad van Heusden, postbus 41, 5250 AA Vlijmen, of online via de website www.heusden.nl (inloggen met uw DigiD). Graag bij uw schriftelijke reactie zaaknummer 599138 vermelden.

Overige informatie

Wilt u mondeling reageren, of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met John Burgs via telefoonnummer (073) 513 17 89.

Uitgelicht