Wijzigingsplan De Hoeven achter nr. 46, Haarsteeg

Het college van Heusden heeft op 20 augustus 2019 het wijzigingsplan 'De Hoeven achter nr. 46, Haarsteeg' (NL.IMRO.0797.WPDeHoevenachter46-VG01) vastgesteld.

Het plangebied ligt in Haarsteeg en wordt globaal begrensd door een zijweg van De Hoeven in het oosten, de woonpercelen De Hoeven 46 en 46A in het zuiden en het perceel De Hoeven 44 in het noorden.

Doel van het wijzigingsbesluit is de bouw van een woning mogelijk te maken. Ter plaatse is in het oorspronkelijke bestemmingsplan ‘Heusden Buitengebied’ al een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Die is steeds overgenomen in de daaropvolgende herzieningen. Nu willen de eigenaren gebruik maken van deze bevoegdheid. De woning wordt georiënteerd op de zijstraat van De Hoeven.

Inzage

U kunt de stukken inzien in het gemeentehuis in Vlijmen. Een digitale versie van het wijzigingsplan is raadpleegbaar via RoPubliceer en via de landelijke website RuimtelijkePlannen.nl.

Beroep

Het indienen van beroep is niet meer mogelijk.

Overige informatie

Wilt u informatie, dan kunt u contact opnemen met Marco Molijn via telefoonnummer (073) 513 17 89.

 

Uitgelicht