Von Suppéstraat, Drunen

Het college van Heusden maakt bekend, dat de gemeenteraad op 17 september 2019 het bestemmingsplan 'Von Suppéstraat, Drunen' (NL.IMRO.0797.VonSuppe-VG01) heeft vastgesteld.

Het plangebied ligt in de wijk Venne-Oost in Drunen. Het omvat het voormalige schoolgebouw met omliggende (openbare) ruimte aan de Von Suppéstraat en de naastgelegen gymzaal met basketbalveldje aan de Chopinstraat in Drunen. Het bestemmingsplan maakt de ontwikkeling van 36 woningen mogelijk: twintig patiowoningen en zestien overige grondgebonden woningen (geen appartementen). 

Inzage

U kunt de stukken inzien in het gemeentehuis in Vlijmen. Een digitale versie van het bestemmingsplan is raadpleegbaar via RoPubliceer en via de landelijke website RuimtelijkePlannen.nl.

Beroep

Het indienen van beroep is niet meer mogelijk.

Overige informatie

Wilt u informatie, dan kunt u contact opnemen met Jolanda van Baardwijk via telefoonnummer (073) 513 17 89.

Uitgelicht