Von Suppéstraat, Drunen

Het college van Heusden maakt bekend, dat het heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan 'Von Suppéstraat, Drunen' (NL.IMRO.0797.VonSuppe-ON01).

Ten opzichte van het voorontwerp zijn enkele redactionele aanpassingen doorgevoerd, is het op een aantal punten geactualiseerd en is de verbeelding aangepast (o.a. verschuiving bouwvlak patiowoningen Von Suppéstraat). De reacties op het voorontwerpbestemmingsplan zijn samengevat en beantwoord in de Nota inspraak en overleg behorende bij het plan.

Plangebied

Het plangebied ligt in de wijk Venne-Oost in Drunen. Het omvat het voormalige schoolgebouw met omliggende (openbare) ruimte aan de Von Suppéstraat en de naastgelegen gymzaal met basketbalveldje aan de Chopinstraat in Drunen.

Doel bestemmingsplan

Het bestemmingsplan maakt de ontwikkeling van 36 woningen mogelijk: 20 patiowoningen en 16 overige grondgebonden woningen (geen appartementen). 

Het bestemmingsplan wordt waarschijnlijk vastgesteld in het derde kwartaal van 2019.

Inzage

U kunt de stukken tijdens openingstijden inzien in het gemeentehuis in Vlijmen. Een digitale versie van het bestemmingsplan is raadpleegbaar via RoPubliceer en via de landelijke website RuimtelijkePlannen.nl.

Zienswijze

Het indienen van zienswijzen is niet meer mogelijk.

Overige informatie

Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Jolanda van Baardwijk via telefoonnummer (073) 513 17 89.

Uitgelicht