Visie zonne-energie

Het college van Heusden maakt bekend, dat het heeft besloten de raad voor te stellen om de ‘Visie zonne-energie’ vast te stellen. Deze visie is samen met lokale duurzaamheidspartners opgesteld en inwoners gaven feedback hierop. De visie bevat een afwegingskader met eisen voor de manier waarop zonnevelden in onze gemeente kunnen worden gerealiseerd.

Meer informatie en de digitale versie van de visie vindt u hier.

Naar verwachting neemt de raad op 17 september aanstaande hierover een besluit.

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met Willem van de Ven of met John Burgs via telefoonnummer (073) 513 17 89.

Uitgelicht