Tuinbouwweg 94 te Haarsteeg

Het college van Heusden maakt bekend, dat de gemeenteraad op 30 oktober 2018 het bestemmingsplan Tuinbouwweg 94 te Haarsteeg (NL.lMRO.0797.Tuinbouwweg94-VG01) gewijzigd heeft vastgesteld.

Het plangebied ligt bij Haarsteeg en wordt globaal begrensd door de Tuinbouwweg in het noorden, de Hongerenburgweg in het zuiden en agrarische percelen aan weerszijden. Adressen zijn Tuinbouwweg 94 te Haarsteeg en de Hongerenburgweg 13 te Vlijmen. De initiatiefnemer wil een modern glastuinbouwbedrijf ontwikkelen.

Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld en bevat dus een aantal wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Inzage

U kunt de stukken inzien in het gemeentehuis in Vlijmen. Een digitale versie van het bestemmingsplan is raadpleegbaar via RoPubliceer en via de landelijke website RuimtelijkePlannen.nl.

Beroep

Het indienen van beroep is niet meer mogelijk.

Overige informatie

Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Marco Molijn via telefoonnummer (073) 513 17 89.

Uitgelicht