Roestenburg Nieuwkuijksestraat 167 Nieuwkuijk

Het college van Heusden maakt bekend, dat het heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Roestenburg Nieuwkuijksestraat 167 Nieuwkuijk (NL.IMRO.0797.Roestenburg-ON01).

Het plangebied ligt in het buitengebied, nabij Nieuwkuijk aan de Nieuwkuijksestraat 167. Het betreft de percelen kadastraal bekend als gemeente Vlijmen, sectie P, nummers 322 (gedeeltelijk), 327, 782, 783 en 785. Het doel van het plan is uitbreidingsruimte te bieden voor de bestaande kwekerij ‘Roestenburg Kwekerijen’. Op termijn wil Roestenburg Kwekerijen graag de verschillende bedrijfsonderdelen meer ruimte geven en het bedrijf uitbreiden met een extra loods en kas.
Het bestemmingsplan wordt waarschijnlijk vastgesteld in het tweede kwartaal van 2020.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt met ingang van 19 maart 2020 gedurende zes weken ter inzage. U kunt de stukken tijdens openingstijden inzien in het gemeentehuis in Vlijmen. Een digitale versie van het bestemmingsplan is raadpleegbaar via RoPubliceer en via de landelijke website RuimtelijkePlannen.nl.

Zienswijze

Gedurende de bovengenoemde termijn kan iedereen naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling een zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan indienen bij de raad van Heusden. Een schriftelijke zienswijze stuurt u per post naar de raad van Heusden, postbus 41, 5250 AA Vlijmen, of online via de website www.heusden.nl (inloggen met uw DigiD). Graag bij uw schriftelijke reactie zaaknummer 614282 vermelden.

Overige informatie

Wilt u mondeling reageren, of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Zoë Zeegers via telefoonnummer (073) 513 17 89.

Uitgelicht