Ontwerp Kadernotitie Windenergie

Het college van Heusden maakt bekend, dat het heeft ingestemd met het ontwerp van de ‘Kadernotitie Windenergie’. Deze kadernotitie is samen met lokale maatschappelijke partners opgesteld en bevat een afwegingskader met eisen voor de manier waarop windenergie in onze gemeente kan worden gerealiseerd. Ook kunnen dan initiatieven voor windturbines beoordeeld worden.

Inzage

De ontwerp Kadernotitie Windenergie ligt ter inzage van 9 januari 2020 tot en met 5 februari 2020 (vier weken). U kunt de stukken inzien tijdens openingstijden in het gemeentehuis van Vlijmen.

 

Zienswijze

Gedurende de bovengenoemde termijn kan iedereen een zienswijze op de ontwerp kadernotitie indienen bij de raad van Heusden. Een schriftelijke zienswijze stuur je, voorzien van naw -gegevens en handtekening,  per post naar de raad van Heusden, postbus 41, 5250 AA Vlijmen, of online via de website www.heusden.nl (inloggen met uw DigiD). Graag bij uw schriftelijke zienswijze zaaknummer 612430 vermelden.

Reacties zullen bijdragen aan een definitieve versie waarover de raad naar verwachting op 24 maart aanstaande een besluit neemt.

Overige informatie

Meer informatie over windenergie in Heusden en de gehouden bijeenkomsten vindt u hier. Wilt u meer informatie of heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met John Burgs of Detmar Bok via telefoonnummer (073) 513 17 89.

Uitgelicht