Omgevingsvergunning brandveilig gebruik Torenstraat 85, Drunen

Het college van Heusden maakt bekend, dat zij heeft ingestemd met de ontwerp omgevingsvergunning Torenstraat 85 in Drunen voor het intern aanpassen van het pand t.b.v. brandveiligheid. Het perceel is kadastraal bekend als: gemeente Drunen, sectie L, nummer 7289.

Momenteel is het pand ook al in gebruik door de aanvrager voor het gebruiken van het pand door meer dan 50 personen. De aanvrager wil het pand verhuren aan een kinderdagverblijf voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar. Voor het verschaffen van dagverblijf aan meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar is er een vergunning nodig. De omgevingsvergunning bevat daarom de activiteit “brandveilig gebruik”.

Inzage

De ontwerpomgevingsvergunning ligt met bijbehorende stukken met ingang van 5 april 2018 gedurende zes weken ter inzage. U kunt de stukken tijdens openingstijden inzien in het gemeentehuis in Vlijmen. Een digitale versie van de ontwerpomgevingsvergunning vindt u hier:

Zienswijze

Gedurende de bovengenoemde termijn kan iedereen naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling een zienswijze omtrent de ontwerpomgevingsvergunning indienen. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar het college van Heusden, postbus 41, 5250 AA Vlijmen. Graag bij uw schriftelijke reactie zaaknummer 00540662 vermelden.

Overige informatie

Wilt u mondeling reageren, of wenst u informatie, dan kunt u contact opnemen met Angela Neuberger via het telefoonnummer 073-5131789.

Uitgelicht