Kadernotitie windenergie

De gemeenteraad van Heusden heeft op 12 mei 2020 de Kadernotitie windenergie vastgesteld.

In Heusden willen wij ook ons aandeel leveren in het omschakelen naar duurzame energiebronnen zoals zon en wind om bij te dragen aan minder CO2-uitstoot. Een visie op zonnevelden hebben we al en nu ligt er een kadernotitie windenergie. Deze kadernotitie is samen met onze inwoners en lokale maatschappelijke partners opgesteld en bevat een afwegingskader met eisen voor de manier waarop windenergie in onze gemeente kan worden gerealiseerd. Ook kunnen dan initiatieven voor windturbines beoordeeld worden.

Het beleid treedt in werking op 21 mei 2020.

De Kadernotitie windenergie ligt met ingang van 21 mei 2020 tijdens de openingstijden ter inzage in het gemeentehuis in Vlijmen. U kunt de Kadernotitie ook digitaal raadplegen: 
- Kadernotitie windenergie.

Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met onze MogelijkMakers via telefoonnummer (073) 513 17 89.

Uitgelicht