Haarsteegsestraat 101a, Haarsteeg

Het college van Heusden maakt bekend, dat het heeft ingestemd met het opnieuw ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan Haarsteegsestraat 101A, Haarsteeg (NL.IMRO.0797.BPhaarstgsestr101A-ON02).
Het plangebied is gelegen in de bebouwde kom van Haarsteeg. Het betreft kadastraal perceel N1806, dat ligt tussen de woningen aan de Haarsteegsestraat 101 en 103. Het plan maakt de bouw van één woning mogelijk.

Het bestemmingsplan wordt waarschijnlijk vastgesteld in het derde kwartaal van 2020. Voorafgaand aan de vaststelling van het bestemmingsplan wil het college een verzoek tot herbegrenzing van de Interim Omgevingsverordening indienen bij Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant. Het betreft de volgende aanpassingen:

  • Overig – in Interim Omgevingsverordening te verwijderen Landelijk gebied, Gemengd landelijk gebied
  • Overig – in Interim Omgevingsverordening toe te voegen Stedelijk gebied, Concentratiegebied

Inzage

U kunt de stukken tijdens openingstijden inzien in het gemeentehuis in Vlijmen. Een digitale versie van het bestemmingsplan is raadpleegbaar via RoPubliceer en via de landelijke website RuimtelijkePlannen.nl.

Zienswijze

Het indienen van een zienswijze is niet meer mogelijk.

Overige informatie

Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Rob de Wit via telefoonnummer (073) 513 17 89.

Uitgelicht