Bosscheweg 85 Drunen

Het college van Heusden maakt bekend, dat het heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Bosscheweg 85 Drunen (NL.IMRO.0797.BPbosscheweg85-ON01).

Het plangebied ligt in het buitengebied, nabij Drunen en betreft de Bosscheweg 85, kadastraal bekend als Drunen, sectie L, nummer 427. Het doel van het plan is het vergroten van het bouwvlak, zodat uitbreiding van de woning mogelijk is.

Het bestemmingsplan wordt waarschijnlijk vastgesteld in het derde kwartaal van 2020.

Inzage

U kunt de stukken tijdens openingstijden inzien in het gemeentehuis in Vlijmen. Een digitale versie van het bestemmingsplan is raadpleegbaar via RoPubliceer en via de landelijke website RuimtelijkePlannen.nl.

Zienswijze

Het indienen van een zienswijze is niet meer mogelijk.

Overige informatie

Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Monique van Geel via telefoonnummer (073) 513 17 89.

Uitgelicht