Vaststelling Heusden Buitengebied 4de herziening

Het college van Heusden maakt bekend, dat de gemeenteraad op 18 december 2018 het bestemmingsplan Heusden Buitengebied, 4de herziening (NL.IMRO.0797.PHHBG4-VG01) heeft vastgesteld. Het plangebied bestaat globaal uit de begrenzing van het bestemmingsplan ‘Heusden Buitengebied’.

Het doel van het bestemmingsplan is:

1. het (ongewijzigd) samenvoegen van bestemmingsplan Heusden Buitengebied 2012, reparatieplan A en B, verschillende herzieningen, postzegelbestemmingsplannen, wijzigingsplannen en verleende omgevingsvergunningen. Een specifieke weergave ziet u in hoofdstuk 1 van de toelichting van het bestemmingsplan;
2. het mogelijk maken van 8 (particuliere) ontwikkelingen. Deze staan in hoofdstuk 3 van de toelichting en betreffen de volgende locaties:
- Bosscheweg 127, Drunen
- De Hoeven G1011 (tussen 58 en 60), Haarsteeg
- De Hoeven ongenummerd (naast 60A), Haarsteeg
- Mariëndonkstraat 26, Elshout
- Mayweg 8, Elshout
- Overstortweg 9, Waalwijk
- Tuinbouwweg 41, Haarsteeg
- Westakker 2, Oudheusden;
3. het aanpassen van het plan (regels en verbeelding) op basis van ervaringen en algemene ontwikkelingen van de afgelopen jaren. Dit is weergegeven in hoofdstuk 4 van de toelichting.

Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld en bevat dus een aantal wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Ze zijn overzichtelijk aangegeven in het ter inzage liggende raadsbesluit.

Inzage

U kunt de stukken inzien in het gemeentehuis in Vlijmen. Een digitale versie van het bestemmingsplan is raadpleegbaar via RoPubliceer en via de landelijke website RuimtelijkePlannen.nl.

Beroep

Het indienen van beroep is niet meer mogelijk. Het bestemmingsplan is op 29 maart 2019 in werking getreden.

Wel is beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het betreft de percelen aan De Hoeven 52 en 52a in Haarsteeg. Dit betekent dat het vastgestelde bestemmingsplan nog niet onherroepelijk is geworden. De Afdeling bestuursrechtspraak dient binnen 12 maanden een uitspraak te doen over het ingediende beroep. Dit zal bekend worden gemaakt in het Weekblad en op deze website.

Overige informatie

Wilt u informatie, dan kunt u contact opnemen met John Burgs via telefoonnummer (073) 513 17 89.

Uitgelicht