Bedrijventerrein Heesbeen Herziening 2019

Het college van Heusden maakt bekend, dat de gemeenteraad op 17 september 2019 het bestemmingsplan Bedrijventerrein Heesbeen Herziening 2019 (NL.IMRO.0797.BPheesbherz-VG01) heeft vastgesteld.

Het plangebied ligt in Heesbeen en wordt globaal gevormd door de woonpercelen Voorstraat 2 tot en met 12A en het bedrijfspand Nieuwe Maasdijk 12/14.

Inzage

U kunt de stukken inzien in het gemeentehuis in Vlijmen. Een digitale versie van het bestemmingsplan is raadpleegbaar via RoPubliceer en via de landelijke website RuimtelijkePlannen.nl.

Beroep

De termijn om beroep in te stellen is verstreken.

Overige informatie

Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Marco Molijn via telefoonnummer (073) 513 17 89.

 

Uitgelicht