Ambrosiushof 1 Haarsteeg

Het college van Heusden maakt bekend, dat het heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Ambrosiushof 1 Haarsteeg (NL.IMRO.0797.BPambrosiushf1-ON01).

Het plangebied ligt in de bebouwde kom van Haarsteeg, naast Ambrosiushof 3, kadastraal bekend als Vlijmen, sectie N, nummer 3545. Het doel van het plan is het realiseren van één vrijstaande woning

Het bestemmingsplan wordt waarschijnlijk vastgesteld in het derde kwartaal van 2020.

Inzage

U kunt de stukken tijdens openingstijden inzien in het gemeentehuis in Vlijmen. Een digitale versie van het bestemmingsplan is raadpleegbaar via RoPubliceer en via de landelijke website RuimtelijkePlannen.nl.

Zienswijze

Het indienen van een zienswijze is niet meer mogelijk.

Overige informatie

Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Monique van Geel via telefoonnummer (073) 513 17 89.

Uitgelicht