Woningbouwproject ontwikkelen

Wie ontwikkelt, wat is de rol van de gemeente en om welke projecten gaat het?

Wilt u weten hoe een woningbouwproject tot stand komt?

U leest hier algemene informatie over de ontwikkeling van woningbouwprojecten en de rol van de gemeente hierbij.

Wat is de rol van de gemeente?

Een gemeente zorgt ervoor dat haar burgers goed kunnen leven in haar gemeente. Daarom  moet de gemeente ook zorgen dat er woningen worden gebouwd.  Die bouwt zij niet zelf.

Waar zorgt de gemeente voor?

 1. Woningbouwplanning
  De provincie maakt een inschatting van de bevolkings- en woninggroei. Op basis hiervan maken we een planning voor woningbouw voor de eerstkomende 20 jaar. Wat voor soort woningen, aantal woningen, locatie van deze woningen.
  Deze planning stemmen we af met de buurgemeenten.  De planning volgen we continu en stellen we jaarlijks bij. Met de planning stuurt de gemeente op de woningbouwprojecten.
 2. Ruimtelijk plan 
  Voor een woningbouwproject is het bijna altijd noodzakelijk om een nieuw ruimtelijk plan te maken. Klik hier voor meer informatie over een ruimtelijk plan.
 3. Contracten of exploitatieplannen 
  Met contracten of exploitatieplannen worden afspraken gemaakt over de geplande woningbouw, wie welke werkzaamheden uitvoert en hoe de verdeling van de kosten en opbrengsten is.  
 4. Openbare ruimte
  Nieuwe woningen betekent bijna altijd ook nieuwe openbare ruimte. De gemeente heeft kwaliteitseisen waaraan nieuwe openbare ruimte moet voldoen. 
 5. Omgevingsvergunning
  Zodra het ruimtelijk plan van kracht is, kan een omgevingsvergunning voor het bouwen van de nieuwe woningen wordt aangevraagd.  Klik hier voor meer informatie over de omgevingsvergunning.

Hoe start een woningbouwproject?

Een woningbouwproject, klein of groot, start met een principeverzoek om woningen te mogen bouwen. Dit verzoek wordt op de volgende onderdelen beoordeeld:

 • Is het mogelijk onder de geldende wet- en regelgeving? Vooral de provinciale verordening ruimte is hiervoor van belang.
 • Is het wenselijk en stedenbouwkundig verantwoord dat er op de gevraagde locatie gebouwd wordt? 
 • Zijn er belemmeringen door omliggende bedrijven, door wegen en kan er geparkeerd worden? 
 • Is de gevraagde woningbouw in lijn met de woningbouwplanning van de gemeente?

Het college beslist (op basis van de conclusies van deze beoordelingen) over het principeverzoek. 

Welke projecten?

De Kavelwinkel biedt informatie over alle bouw- en koopmogelijkheden voor bestaande en nieuwe inwoners van onze gemeente.
Bekijk hier de woningbouwprojecten die binnen onze gemeente worden (of zijn) ontwikkeld.

Uitgelicht