Monumenten en erfgoed

De gemeente Heusden kent een rijke historie. Dat zien we terug in de vele (archeologische) monumenten.

De gemeente Heusden is rijk aan monumenten, zowel gebouwen als archeologische monumenten. Ook kent de gemeente een rijke historie, die vaak duidelijk zichtbaar is in de straten en in het landschap.
Alle monumenten in de gemeente Heusden zijn opgenomen in een monumentenlijst.

Monumentaal wonen in de vesting Heusden

De vesting Heusden combineert de geneugten van het heden feilloos met de waardevolle overblijfselen uit de historie. De inwoners helpen daar zelf aan mee. Zij koesteren hun woonplaats en doen er alles aan om de bijzondere sfeer en uitstraling van dit vestingstadje te bewaren. 

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

De Monumentencommissie en de Welstandscommissie van de gemeente Heusden zijn sinds 1 september 2012 samengevoegd tot een nieuwe commissie: de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

Erfgoed

Erfgoednota

In de Erfgoednota staat hoe de gemeente Heusden de komende jaren het cultureel erfgoed wil behouden en versterken. 

Cultuurhistorie

Veel elementen in de wijken en straten en veel elementen in het landschap hebben een historische achtergrond. Denk maar aan de achtergrond van de Grotestraat en de ringdijk rondom de gemeente. Al die elementen hebben een cultuurhistorische waarde en zijn opgenomen op de cultuurhistorische waardenkaart en/of het tekstdocument dat de waardenkaart toelicht en aanvult.

Archeologie

De meeste archeologische vondsten worden pas gedaan nadat men de grond in gaat. De archeologische verwachtingenkaart geeft een indicatie vooraf van de kans op zo'n archeologische vondst. De kaart is opgesteld op basis van archeologische rapporten uit het verleden, vondsten en cultuurhistorisch onderzoek. De archeologische beleidsadvieskaart vertaalt de verwachtingenkaart in een aantal waardes die betrokken worden bij de ruimtelijke plannen van de gemeente Heusden. Beide kaarten worden toegelicht in het achtergronddocument.

Meer informatie

Uitgelicht